Strona główna


Zamów newsletter

KALENDARZ PROJEKTÓW


Zip-Zap - warsztaty animacji językowej

We współpracy z ośrodkami pracy z młodzieżą po obu stronach Odry zapraszamy organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży na warsztaty z zakresu animacji językowej. Od września do listopada 2014 roku proponujemy warsztaty w ośmiu różnych miejscach i terminach do wyboru.więcej »


Konkurs na Polonijnego Społecznika Roku

Do 4 sierpnia można zgłaszać kandydatów w Konkursie na Polonijnego Społecznika Roku. Jego celem jest nagłośnienie działalności prowadzonej przez Polaków za granicą na rzecz dobra wspólnego. O tytuł mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie konkursu, prowadziły działalność społecznikowską w kraju członkowskim UE innym niż Polska. więcej »


Seminarium „W tej zabawie jest metoda!”

Zapraszamy nauczycieli oraz pracowników i wolontariuszy organizacji zajmujących się polsko-niemiecką wymianą młodzieży do wzięcia udziału w seminarium opartym o nowe wydanie podręcznika PNWM „W tej zabawie jest metoda!”. Seminarium odbędzie się w alternatywnych terminach od 5 do 8 listopada 2014 roku w Szczecinie lub od 10 do 13 grudnia 2014 roku w Dreźnie.więcej »


„Wanda pozna Niemca” - giełda partnerów dla organizatorów wymiany młodzieży

Przedstawicieli organizacji, które chcą nawiązać partnerstwa w polsko-niemieckiej pozaszkolnej wymianie młodzieży lub przeprowadzają już wymiany i szukają do nich nowych partnerów, zapraszamy na giełdę kontaktów od 18 do 21 listopada 2014 roku w Dreźnie.więcej »


Polsko-niemiecki rap o wolności do posłuchania

„Freiheit ist zu leben – nadaje życiu smak“ – tak zaczyna się refren piosenki, która powstała w trakcie spotkania młodzieży „RAP dich frei! – WyRAPuj sobie wolność!”. Projekt zorganizowały nasze wolontariuszki – Helena Bernhardt i Aleksandra Pawłowska. więcej »


Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży CHANGES/CHANCES@WORK

CHANGES/CHANCES@WORK– pod takim hasłem zachęcamy szkoły, organizacje pozarządowe i placówki kształceniowe do organizowania spotkań młodzieżowych poświęconych kwestii orientacji zawodowej młodych ludzi i ich sytuacji na rynku pracy. Najciekawsze projekty podejmujące tę tematykę wyróżnimy Polsko-Niemiecką Nagrodą Młodzieży 2014–2016. więcej »


Krok w przeszłość i razem do przodu! - giełda kontaktów polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

Jesteś nauczycielem kreatywnym? W międzynarodowych kontaktach dostrzegasz szanse rozwoju umiejętności swoich podopiecznych oraz własnych? Jesteście zainteresowani – Ty i Twoja szkoła – współpracą z niemiecką szkołą, by realizować spotkania uczniów? Jeśli tak, to zapraszamy Cię na giełdę partnerów od 27 do 30 listopada 2014 roku w Dachau.więcej »


„Szkoła szuka Schule” – giełda partnerów dla polskich i niemieckich nauczycieli

„Jak mogę nawiązać kontakt ze szkołą niemiecką?” - czy to pytanie nie daje Państwu spokoju? W takim przypadku nasza tegoroczna giełda partnerów od 8 do 11 października 2014 roku w Nasutowie koło Lublina, organizowana we współpracy z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw Lublin, jest dla Państwa. Seminarium skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli wszystkich rodzajów szkół z obu krajów. więcej »