Menu

Seminarium podsumowujące „Razem osiągniemy więcej“

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprosza w dniach od 24 do 26 października 2016 roku do Zamku Trebnitz na spotkanie podsumowujące modelowy projekt „Razem osiągniemy więcej”. Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli placówek kształceniowych i szkół z Polski i Niemiec, którzy w ramach projektu „Razem osiągniemy więcej” przeprowadzali spotkania młodzieży.

więcej

Konferencja „Perspektywy zawodowe” - orientacja zawodowa w międzynarodowej wymianie młodzieży - więcej niż employability

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Perspektywy zawodowe”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 16 do 18 listopada 2016 roku.

więcej

LABORATORIUM WYMIANY - kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli i inne osoby zaangażowane w projekty polsko-niemieckiej wymiany szkolnej na kongres polsko-niemieckiej wymiany młodzieży pt. "LABORATORIUM WYMIANY" w dniach od 3 do 4 listopada 2016 roku w Warszawie. Rejestracja uczestników rozpocznie się 5 września 2016 roku.

więcej

Premiera filmu ”Perspektywy zawodowe”

W ubiegłym roku ekipa filmowa PNWM odwiedziła 7 projektów, była w 13 miejscach, przeprowadziła 50 wywiadów i spotkała się z 80 osobami po obu stronach Odry. W jakim celu? Aby pokazać, że wymiana i praktyki zawodowe to nie tylko praca, ale również dobra zabawa, nowe kompetencje, przyjaźnie, a nierzadko nawet przygoda życia. PNWM prezentuje film podsumowujący cykl zwiastunów pod wspólnym tytułem „Perspektywy zawodowe“.

więcej

Zip-Zap - warsztaty animacji językowej w 2016 roku

We współpracy z ośrodkami pracy z młodzieżą po obu stronach Odry zapraszamy organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży na warsztaty z zakresu animacji językowej. Od października do listopada 2016 roku proponujemy warsztaty w ośmiu różnych miejscach i terminach do wyboru.

więcej

„Praktyki zawodowe w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla polskich i niemieckich nauczycieli

„Dialog Anna Malinowski” organizuje w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2016 roku w Karpaczu seminarium specjalistyczne dla nauczycieli zajmujących się międzynarodową wymianą młodzieży.

więcej

"Uczenie się poprzez doświadczenie w wymianie szkolnej" - seminarium dla nauczycieli i pedagogów

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli oraz pedagogów z Polski i Niemiec na seminarium pt. "Uczenie się poprzez doświadczenie w wymianie szkolnej", które odbędzie się w Krzyżowej w dniach od 5 do 9 listopada 2016 roku.

więcej

Inkluzja w polsko-niemieckich i międzynarodowych spotkaniach młodzieży - polsko-niemieckie szkolenie

HochDrei i MDSM Mikuszewo zapraszają od 9 do 11 września 2016 roku do Poczdamu na praktyczne szkolenie na temat realizacji inkluzyjnych spotkań młodzieży. Szkolenie skierowane jest do trenerów i pedagogów działających w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej, którzy czynnie organizują bądź zamierzają organizować polsko-niemieckie wymiany młodzieży.

więcej

Wolontariat w kraju sąsiada

Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen we współpracy ze stowarzyszeniem Tratwa z Wrocławia oferuje wszystkim zainteresowanym roczny wolontariat w niemieckich i polskich organizacjach w rejonie przygranicznym. Wolontariat rozpoczyna się 1 września 2016 roku.

więcej

PNWM wprowadza listę rezerwową dla wniosków o dofinansowanie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest zmuszona wprowadzić listę rezerwową. Środki finansowe na 2016 rok zostały już wyczerpane i PNWM nie może dofinansować wszystkich wniosków, które do niej wpłynęły lub jeszcze wpłyną. Z tego względu wszystkie wnioski złożone po 19 maja 2016 roku nie otrzymają dofinansowania i zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

więcej

„Miejsca Pamięci Sachsenhausen i Ravensbrück – placówki edukacyjne i miejsca spotkań“

Polska-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Fundacja Brandenburskie Miejsca Pamięci zapraszają do udziału w seminarium metodycznym na temat polsko-niemieckich podróży do miejsc pamięci, które odbędzie się od 22 do 26 listopada 2016 roku w Oranienburgu koło Berlina.

więcej

TRIO - polsko-niemiecko-francuska giełda kontaktów wymiany pozaszkolnej

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku i Jugendbildungszentrum Blossin e. V. zapraszają zaangażowane osoby, które poszukują partnerów do realizacji projektów polsko-niemiecko-francuskich, do uczestnictwa w polsko-niemiecko-francuskiej giełdzie kontaktów, która odbędzie się od 12 do 15 grudnia 2016 roku w Gdańsku.

więcej

Misja i wizja PNWM na nowo

25. jubileusz PNWM to dobry powód nie tylko do podsumowania jej działalności, ale także do wyznaczenia celów na przyszłość. Dlatego w minionych miesiącach PNWM intensywnie zajęła się zagadnieniami związanymi z jej rozwojem. Ich rezultatem jest sformułowana na nowo misja i wizja PNWM, które stworzyli pracownicy oraz zarząd Organizacji we współpracy z instytucjami partnerskimi.

więcej

Międzynarodowa konferencja pt. „Czy wyciągamy wnioski z historii? Kultura pamięci jako droga do porozumienia europejskiego”

Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Dortmundzie (IBB Dortmund) organizuje w Warszawie od 27 do 30 października 2016 roku międzynarodową konferencję historyczną dla młodych historyków, przedstawicieli instytucji edukacji historycznej, kultury pamięci i dziennikarzy.

więcej

Szkoła szuka Schule - polsko-niemiecka giełda kontaktów dla nauczycieli szkół zawodowych

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Instytut Gustava Stresemanna w Bad Bevensen zapraszają do udziału w giełdzie kontaktów, która odbędzie się od 23 do 26 listopada 2016 roku w Bad Bevensen. Giełda ta jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli szkół zawodowych z Polski i Niemiec.

więcej

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW