Menu

Czekamy na zgłoszenia! Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Do 20 września 2017 roku czekamy na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.

więcej

LABORATORIUM WYMIANY 2017 – save the date!

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli i organizatorów spotkań uczniów do udziału w kolejnym już LABORATORIUM WYMIANY – kongresie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej, który odbędzie się od 6 do 7 listopada 2017 roku w Berlinie. Rejestracja uczestników rozpocznie się 11 września 2017 roku. Jak przebiegł kongres w 2016 roku, można już dziś obejrzeć na filmie.

więcej

‘Różnorodność’ – aktualny priorytet tematyczny PNWM na lata 2017-2019

Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości oraz zrozumienia dla odmienności – to główne przesłanie nowego priorytetu tematycznego działalności programowej PNWM. Dostrzeganie i uznawanie różnorodności, poszanowanie odmiennych poglądów i postaw życiowych, otwartość i tolerancja to bowiem zagadnienia aktualne w debacie społecznej w Europie, a tym samym w międzynarodowej wymianie młodzieży.

więcej

„To be or not to be ... a European?” - rozpoczyna się nowa edycja trójnarodowego konkursu dla młodzieży Young Europeans Award

Organizatorzy konkursu z Polski, Niemiec i Francji zapraszają młodych ludzi z krajów Trójkąta Weimarskiego do udziału w drugiej edycji Young Europeans Award pod hasłem „To be or not to be... a European?“. Celem tego konkursu jest rozwój zarówno dialogu i wymiany pomiędzy tymi trzema krajami, jak również kontaktów ze zmieniającym się co roku krajem-gościem. Gościem honorowym w edycji przypadającej na lata 2017-2018 jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

więcej

„Odwaga cywilna w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla polskich i niemieckich nauczycieli

„Dialog Anna Malinowski” organizuje od 18 do 22 listopada 2017 roku w Karpaczu seminarium specjalistyczne dla nauczycieli zajmujących się międzynarodową wymianą młodzieży.

więcej

Polsko-niemieckie seminarium dziennikarskie „Demokracja w okresie przemian”

Jugendpresse Deutschland oraz GFPS-Polska organizują od 20 do 25 sierpnia 2017 roku w Görlitz seminarium dziennikarskie dla młodych Polaków i Niemców w wieku od 16 do 26 lat.

więcej

"Lost in integration" - trójnarodowe seminarium międzykulturowe

Stowarzyszenie HochDrei e.V. wspólnie z Fundacją Borussia (Polska) oraz Dinara Forum (Bośnia i Hercegowina) organizuje od 26 sierpnia do 2 września 2017 roku w Poczdamie trójnarodowe seminarium (Polska, Niemcy, Bośnia i Hercegowina), podczas którego młodzi ludzie będą dyskutować o wyzwaniach integracji społecznej oraz zbierać praktyczne metody pracy międzykulturowej na rzecz współczesnej Europy.

więcej

„Kreatywnie na czas adwentu – dekoracje bożonarodzeniowe“ – polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative organizuje wymianę dla uczniów szkół zawodowych o profilach dekoratorsko-florystycznych oraz innych młodych ludzi zainteresowanych dekoracjami florystycznymi. Spotkanie odbędzie się w Krzyżowej (Polska) od 25 listopada do 1 grudnia 2017 roku.

więcej

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW