Menu

Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Do 20 września 2017 roku czekamy na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.

więcej

PNWM na Dniach Kościoła Ewangelickiego w Berlinie i Poczdamie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) będzie obecna na Dniach Kościoła Ewangelickiego, które odbędą się od 24 do 28 maja 2017 roku w Berlinie i Poczdamie. Wspólnie z innymi organizacjami wspierającymi pracę z młodzieżą od 25 do 27 maja weźmie udział w Targach Możliwości na terenie Targów Berlińskich. Ponadto PNWM jest zaangażowana w przygotowanie polsko-niemieckich dyskusji panelowych, które będą miały miejsce w Poczdamie w budynku Brandenburskiego Landtagu od 25 do 27 maja.

więcej

‘Różnorodność’ – aktualny priorytet tematyczny PNWM na lata 2017-2019

Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości oraz zrozumienia dla odmienności – to główne przesłanie nowego priorytetu tematycznego działalności programowej PNWM. Dostrzeganie i uznawanie różnorodności, poszanowanie odmiennych poglądów i postaw życiowych, otwartość i tolerancja to bowiem zagadnienia aktualne w debacie społecznej w Europie, a tym samym w międzynarodowej wymianie młodzieży.

więcej

„Odkryj z nami Polskę i Niemcy” - ilustrowana mapa polsko-niemiecka

Jak zostać królem kapusty? Która świątynia kryje w sobie 3000 czaszek? Gdzie do jedzenia podają skowronki? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi można znaleźć na nowej interaktywnej mapie polsko-niemieckiej PNWM.

więcej

Nowa gra karciana PNWM na spotkania polsko-niemieckie

„Piłka w grze” to zestaw kart do zabawy, która pomoże młodzieży przełamać pierwsze lody w czasie programu wymiany młodzieży. Stół staje się stadionem, karty – murawą, a gracze – drużyną. Zespół, który wykaże się lepszym refleksem i większą znajomością słownictwa piłkarskiego w obu językach, ma szanse na wygraną.

więcej

Dodatkowy milion euro dla PNWM

Komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła podwyższenie wkładu rządowego Republiki Federalnej Niemiec do budżetu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o milion euro. W konsekwencji wkład strony niemieckiej od 2017 roku wynosić będzie 6 milionów euro.

więcej

Nowa funkcja w OASE!

Składanie wniosku na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży stało się jeszcze łatwiejsze! Dzięki najnowszej aktualizacji OASE istnieje możliwość wspólnego wypełniania wniosku przez obu partnerów projektu.

więcej

"W tej zabawie jest metoda!" - nowe metody do pobrania!

Zaktualizowane wydanie publikacji cieszącej się ogromną popularnością wśród organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży zawiera jeszcze więcej praktycznych metod i wskazówek, które mogą być źródłem nowych inspiracji, podnoszących jakość wymian.

więcej

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW