Drukuj  Zamknij

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

1 i 2 lutego 2018 roku w Warszawie obradowała Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, najwyższe gremium Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Obrady otworzyli Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, oraz dr Ralf Kleindiek, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

więcej

Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej

Publikacja to zbiór gier i zabaw z zakresu animacji językowej, przeznaczony na potrzeby polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Powstała ona na życzenie uczestników naszego corocznego cyklu warsztatów animacyjnych „Zip-Zap”.

więcej

Nowy magazyn INFO „Język i komunikacja”

Tegoroczne wydanie magazynu PNWM „INFO” poświęcone jest językowi i komunikacji. Czy warto poprawiać młodzież, gdy robi błędy na spotkaniu? Czemu służy animacja językowa? Czy są jakieś projekty językowe dla opiekunów? Odpowiedzi na te i inne pytania czytelnik znaleźć może na łamach aktualnego numeru czasopisma do pobrania.

więcej

Zachować pamięć – program dotacji na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej często pojawia się jako temat polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz czwarty oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

więcej

Wege zur Erinnerung – ein Förderprogramm des Deutsch-Polnischen Jugendwerks für gemeinsame deutsch-polnische Gedenkstättenprojekte

Die schwierige deutsch-polnische Beziehungsgeschichte, insbesondere der Zweite Weltkrieg, steht thematisch oft im Zentrum deutsch-polnischer Jugendbegegnungen. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist eine notwendige Grundlage für Überlegungen zu Gegenwart und Zukunft. Das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) bietet zum vierten Mal ein spezielles Programm zur Förderung deutsch-polnischer und trilateraler Gedenkstättenprojekte an.

więcej

VII edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”. Centrum wpiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program skierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. Wnioski można składać do 2 marca 2018 roku.

więcej

Nowa funkcja w OASE!

Składanie wniosku na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży stało się jeszcze łatwiejsze! Dzięki najnowszej aktualizacji OASE istnieje możliwość wspólnego wypełniania wniosku przez obu partnerów projektu.

więcej

"W tej zabawie jest metoda!" - nowe metody do pobrania!

Zaktualizowane wydanie publikacji cieszącej się ogromną popularnością wśród organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży zawiera jeszcze więcej praktycznych metod i wskazówek, które mogą być źródłem nowych inspiracji, podnoszących jakość wymian.

więcej


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży