Menu

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”

Zakończyliśmy nabór zgłoszeń do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem – do PNWM wpłynęło łącznie 81 szkiców projektowych. W prawej kolumnie znajdą Państwo listę finalistów, którym serdecznie gratulujemy!

 

Autorzy projektów wezmą pod koniec listopada 2017 roku udział w seminarium przygotowawczym, po czym będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie swoich spotkań młodzieży. Projekty te będą realizowane w 2018 roku. Następnie polsko-niemieckie jury wybierze zwycięzców.

 

W jakim celu?

Od pewnego czasu obserwujemy nasilające się w Europie nastroje nacjonalistyczne i ksenofobiczne, niesprzyjające pokojowym stosunkom. To motywuje PNWM do działania na rzecz dostrzegania, rozumienia i uznania różnorodności jako wartości, a nie jako zagrożenia. Poprzez Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży PNWM chce zachęcić młodzież do wspólnego włączenia się w budowanie społeczeństw opartych na szacunku dla różnorodności kultur, tradycji, religii, światopoglądów i języków. Konkurs odwołuje się do podstawowych wartości europejskich, jakimi są wolność, równość i solidarność jako podstaw funkcjonowania młodych ludzi w Europie i siły napędowej ich wzajemnych relacji.

 

Skąd się biorą stereotypy i uprzedzenia? Dlaczego ludzi traktuje się nierówno ze względu na status społeczny, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację, styl życia, pochodzenie czy wyznanie? Jakie są relacje pomiędzy mniejszościami a grupami większościowymi? Odpowiedzi na te i inne pytania, jak stworzyć otwarte i tolerancyjne społeczeństwa, młodzi ludzie z Polski i Niemiec mogą szukać podczas swoich wspólnych spotkań. Mogą wspólnie uczyć się zrozumienia dla różnic, przełamywać stereotypy i uprzedzenia oraz przyczyniać się do przeciwdziałania dyskryminacji.

Kiedy odbywa się konkurs?

Konkurs składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap (do końca 2017 roku)

  • do 20 września 2017 roku – nadsyłanie szkiców projektów za pośrednictwem udostępnionego formularza online.
  • październik 2017 roku – wybór finalistów konkursu w kategoriach: „wymiana szkolna” i „wymiana pozaszkolna” (łącznie do 20 projektów).
  • 27–30 listopada 2017 roku – seminarium wprowadzające w Krzyżowej dla organizatorów finałowych projektów (po jednej osobie z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego).

 

Seminarium będzie okazją do dopracowania koncepcji i programu projektów, skorzystania z doradztwa trenerów oraz ekspertów, a także wymiany doświadczeń i stworzenia sieci kontaktów.

 

Drugi etap (1 stycznia–31 października 2018 roku)

  • realizacja finałowych projektów.

 

Trzeci etap (styczeń/luty 2019 roku)

  • spotkanie podsumowujące połączone z prezentacją finałowych projektów. Obrady jury konkursu i uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży.

Co można wygrać?

Przyznane zostaną dwie główne nagrody, po jednej w kategoriach „wymiana szkolna” i „wymiana pozaszkolna”. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi po 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (łącznie: 6000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 9000 euro w przypadku projektu trójstronnego).

Wręczone zostaną również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. Wszystkie finałowe projekty będą dofinansowane przez PNWM w wysokości maksymalnie 150% stawek zryczałtowanych.

Na co należy zwrócić uwagę?

Zgłoszone pomysły będą oceniane według następujących kryteriów:

  • kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu i celu konkursu,
  • uwzględnienie perspektywy Polski i Niemiec oraz związek projektu z zainteresowaniami i życiem codziennym młodzieży,
  • współudział młodzieży w przygotowaniu, realizacji oraz podsumowaniu projektu,
  • partnerska współpraca podmiotów realizujących projekt,
  • rozwój nowych, lokalnych inicjatyw i polsko-niemieckich kooperacji w obszarze edukacji na rzecz różnorodności i równości.

 

Priorytetowo traktowane będą projekty odbywające się w obu krajach, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, czy to w ramach jednego spotkania czy wizyty i rewizyty. Projekt może być przeprowadzony w dowolnym języku. Wybór tematu, formy spotkania oraz metod pracy pozostawiamy uczestnikom i organizatorom. Samo spotkanie powinno jednak trwać co najmniej 4 i co najwyżej 28 dni (wspólnie realizowanego programu).

 

Ważne: Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą być sporządzone w języku polskim i niemieckim!

Warunkiem udziału w konkursie o Polsko-Niemiecka Nagrodę Młodzieży jest zaakceptowanie regulaminu konkursu.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Izabela Stapf

Biuro PNWM w Poczdamie

 

tel.: +49 331 284 79 46

 

e-mail: nagroda@pnwm.org

 

www.pnwm.org/nagroda

 

Patronat honorowy:

 

Przy wsparciu: