Menu

Polsko-niemiecki kurs tandemowy dla nauczycieli i multiplikatów wymiany młodzieży na Mazurach

Polsko-Niemiecki Ośrodek Kształcenia „Germanitas“ po raz czternasty organizuje letnie kursy językowe w systemie tandemowym dla polskich i niemieckich organizatorów wymiany. Na tegoroczny kurs zapraszamy w terminie od 22 lipca do 4 sierpnia 2017 roku do miejscowości Maradzki Chojniak (koło Sorkwit) w Puszczy Piskiej nad jeziorem Piłakno.

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie uczestników spotkania w ich pracy poprzez intensywną naukę języka niemieckiego lub polskiego, nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń, przekazanie wiedzy realioznawczej o tym pięknym regionie Polski. Nauka języka prowadzona jest w urozmaicony sposób przez doświadczonych lektorów z Polski i Niemiec (native-speakerów), według własnych programów i materiałów, dostosowanych do potrzeb językowych uczestników. Obejmuje ona zajęcia w grupach na 3 poziomach językowych (również dla początkujących), pracę w tandemie, czyli w polsko-niemieckich parach (codziennie z innym partnerem) a także „gimnastykę dla języka”, czyli ćwiczenia fonetyczne. Popołudniami oferujemy warsztaty w mieszanych grupach (np.muzykowanie, teatr, gazeta), wykłady, gry i animacje językowe, filmy, klub dyskusyjny. Całości dopełniają wycieczki, zajęcia sportowe i imprezy kulturalne, które również przyczyniają się do bliższego poznania się uczestników. Piękne miejsce pobytu umożliwia połączenie nauki z odpoczynkiem.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i innych multiplikatorów (np. pracowników instytucji kultury, wolontariuszy) zaangażowanych w wymianę młodzieży bądź planujących jej rozpoczęcie w najbliższym czasie. Niestety w kursie nie mogą wziąć udziału germaniści.

Całkowita opłata za pobyt, kurs oraz program dodatkowy wynosi dla uczestników z Polski 600 złotych. Koszty dojazdu.uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Miejsce: Ośrodek Mazury Club. Zakwaterowanie przewidziane jest w eleganckich dwupokojowych domkach.

 

Termin zgłoszeń upływa 8 maja 2017 roku. Dokładniejsze informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się w kolumnie po prawej stronie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Marta Jakubowicz-Pisarek

(kierownik kursu)

Polsko-Niemiecki Ośrodek Kształcenia „GERMANITAS“

 

Al. Piłsudskiego 31/319

35-074 Rzeszów

 

tel: +48 17 8551266

tel. +48 601524055

 

faks: +48 178527668

 

e-mail: marta-pisarek@wp.pl