Menu

Polsko-niemiecki kurs tandemowy dla nauczycieli i multiplikatów wymiany młodzieży w Przemyślu

Centrum Usług Językowych „Germanitas“ po raz piętnasty organizuje letnie kursy językowe w systemie tandemowym dla polskich i niemieckich organizatorów wymiany. Tegoroczny kurs odbędzie się od 28 lipca do 10 sierpnia 2018 roku w historycznym mieście Przemyśl na Podkarpaciu, a tam w 3-gwiazdkowym hotelu Accademia, nad rzeką San.

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie uczestników spotkania w ich pracy poprzez intensywną naukę języka niemieckiego lub polskiego, nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń oraz przekazanie wiedzy realioznawczej o tym ciekawym regionie Polski. Nauka języka prowadzona jest w urozmaicony sposób przez doświadczonych lektorów z Polski i Niemiec (native-speakerów), według własnych programów i materiałów, dostosowanych do potrzeb językowych uczestników. Obejmuje ona zajęcia w grupach na 3 poziomach językowych (również dla początkujących), pracę w tandemie, czyli w polsko -niemieckich parach (codziennie z innym partnerem), a także „gimnastykę dla języka”, czyli ćwiczenia fonetyczne. Popołudniami w programie znajdą się warsztaty w mieszanych grupach (np. muzykowanie, teatr, gazeta), wykłady, gry i animacje językowe, filmy, klub dyskusyjny. Całości dopełniają wycieczki, zajęcia sportowe i imprezy kulturalne, które również przyczyniają się do bliższego poznania się uczestników. Piękne miejsce pobytu umożliwia połączenie nauki z odpoczynkiem.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i innych multiplikatorów (np. pracowników instytucji kultury, wolontariuszy) zaangażowanych w wymianę młodzieży lub planujących jej rozpoczęcie w najbliższym czasie. Niestety w kursie nie mogą wziąć udziału germaniści.

Całkowita opłata za pobyt, kurs oraz program dodatkowy dla uczestników z Polski wynosi 650 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 8 maja 2018 roku. Dokładniejsze informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się w kolumnie po prawej stronie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Agnieszka Buk

(kierownik kursu)

 

e-mail: agnusdei@wp.pl

 

 

lub Marta Pisarek

 

e-mail: marta-pisarek@wp.pl