Menu

Wartburg Reloaded – demokracja poza kategorią narodu?

Evangelische Akademie Thüringen organizuje od 21 do 26 sierpnia 2017 roku w Eisenach (Niemcy) międzynarodowe spotkanie młodzieży dla młodych ludzi z całej Europy.

Temat seminarium

W jaki sposób należy kształtować dziś demokrację w Europie? Czy możliwe jest funkcjonowanie demokracji poza kategorią narodu? Jakie niebezpieczeństwa i wyzwania zagrażają demokracji w dzisiejszych czasach?

Stu młodych ludzi z całej Europy będzie miało okazję przedyskutować te i inne tematy podczas międzynarodowego projektu w Eisenach. Dwusetna rocznica spotkania niemieckich studentów na zamku Wartburg w 1817 roku jest okazją, aby spotkać się, wymienić się doświadczeniami i w międzynarodowym gronie podyskutować o tym, jak dziś widzimy przyszłość demokracji. Podczas projektu odbędą się różne tematyczne warsztaty i wizyty studyjne zajmujące się przeszłością, teraźniejszością i przyszłością demokracji w Europie. Demokracja nie jest bowiem oczywista i dana raz na zawsze! Musi być za każdym razem chroniona, wspierana i umacniana. Czas, aby na nowo podjąć koncepcję europejskiej współpracy, aby promować różnorodność i pokojowe współdziałanie. Rozpocznijmy tę pracę wspólnie w Eisenach podczas spotkania "Wartburg reloaded"!

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do młodych ludzi powyżej 18 roku życia z całej Europy.

Sprawy organizacyjne

Aktualny program i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na oficjalnej stronie projektu

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 lipca 2017 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłata uczestnictwa wynosi 50 euro (włącznie z zakwaterowaniem, programem i wyżywieniem).

Wszyscy uczestnicy mieszkający poza granicami Niemiec mogą otrzymać zwrot kosztów podróży w wysokości 70% wydatków, maksymalnie 200 euro.

Językami projektu są niemiecki i angielski (znajomość jednego z nich jest wystarczająca).

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Désirée Frahnow

 

Zinzendorfplatz 3

99192 Neudietendorf

 

Tel.: 0049-36202/984-35

 

E-Mail: frahnow@ev-akademie-thueringen.de

 

www.wartburgfest-reloaded.eu