Menu

"Moc języka. Równość a dyskryminacja w komunikacji międzykulturowej - polsko-niemieckie seminarium dla nauczycieli i mulitplikatorów wymiany młodzieży

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V. organizuje seminarium dla nauczycieli multiplikatorów zaangażowanych w wymianę młodzieży, które odbędzie się od 6 do 9 grudnia 2017 roku w Bad Bevensen k/Hamburga.

Temat seminarium

Język jest medium, którym wyraża się rzeczywistość. Jednocześnie jest środkiem kształtowania tej rzeczywistości – świata, w którym żyjemy i w którym chcielibyśmy żyć.  Komunikacja międzyludzka może przebiegać na dwóch płaszczyznach: równościowej – wyrażającej respekt i szacunek wobec drugiego człowieka jako niezależnej jednostki lub dyskryminującej – wyrażającej poczucie wyższości wobec rozmówcy ze względu na jego pochodzenie, religię, płeć czy poglądy. Język może powielać i umacniać stereotypy lub się z nimi rozprawiać, może wykluczać lub włączać do działania osoby i grupy społeczne. Za pośrednictwem języka można wzmacniać tolerancję i akceptację dla innych lub też szerzyć nienawiść i uprzedzenia.Wszystko to może mieć miejsce zarówno w obrębie jednej grupy językowej/narodowej, jak i w komunikacji międzykulturowej.

Seminarium „Moc języka” zachęca do refleksji i analizy języka, którym zwykle się posługujemy, zwłaszcza w relacji dorośli-młodzież, w kontekście życia szkolnego i wymiany polsko-niemieckiej: Jakie treści i wartości wyraża nasz codzienny język? Na ile jest on wyrazem nieuświadomionych, automatycznych reakcji, które wbrew naszym intencjom mogą prowadzić do poczucia wykluczenia czy dyskryminacji? Jak promować wartości równościowe poprzez język? 

Metody

W trakcie seminarium, w grupie polsko-niemieckiej uczestnicz będę szukać odpowiedzi na powyższe pytania. Perspektywa międzykulturowa i warsztatowa forma pracy umożliwi analizę konkretnych przykładów zachowań językowych i wskaże typowe sfery życia społecznego narażone na dyskryminację w Polsce i w Niemczech, a także we wzajemnych relacjach. Wnioski płynące z seminarium pozwolą na uświadomienie sobie steretypów i bardziej świadome kształtowanie komunikacji w języku ojczystym i w relacjach ze szkołą/ organizacją partnerską z Niemiec. 

Grupa docelowa

Nauczyciele i multiplikatorzy wymiany uczniów/młodzieży, w tym osoby poszukujące inspiracji i nowych metod pracy z młodzieżą. 

Język

Seminarium będzie prowadzone w j. polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym

Zgłoszenia

Zgłoszenia można przesyłać  do 31 października 2017 roku na załączonym w ulotce formularzu (patrz ulotka w PDF do pobrania w prawej kolumnie). 

Koszty podróży

Uczestnicy z Polski mogą otrzymać częściowy zwrot kosztów podroży wg kalkulatora kosztów podroży PNWM.

Opłata

Koszty udziału w seminarium wynoszą 60 euro.

 

Ulotka wraz z formularzem zgłoszeniowym i programem seminarium znajduje się do pobrania w prawej kolumnie. 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Iwona Domachowska

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V.

 

Klosterweg 4

29549 Bad Bevensen

 

tel.: +49 5821955 167

 

e-mail: iwona.domachowska@gsi-bevensen.de

 

www.gsi-bevensen.org