Menu

Wolontariat w kraju sąsiada

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen we współpracy ze stowarzyszeniem Tratwa z Wrocławia oferują wszystkim zainteresowanym możliwość odbycia stażu wolontariackiego w różnego rodzaju instytucjach w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym. Wolontariat rozpoczyna się 1 września 2017 roku i jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 26 lat (w indywidualnych przypadkach do 30 lat).

 

Wolontariat można odbyć w następujących placówkach:

Chętni z Polski:

 • przedszkole w Zittau, asystent języka polskiego, animator językowy,
 • Muzeum Śląskie w Görlitz, praca projektowa, przygotowywanie wystaw, tłumaczenia,
 • ośrodek opieki w Großhennersdorf, opieka nad osobami z niepełnosprawnością,
 • Szkoła Waldorfska w Görlitz, asystent językowy, pomoc w świetlicy,
 • Ośrodek Doświadczalny School_lab w Dreźnie, opieka z młodzieżą, przeprowadzanie eksperymentów,
 • ośrodek opieki dla osób z niepełnosprawnością w Dreźnie, opieka nad osobami z niepełnosprawnością,
 • przedszkole w Ullersdorf koło Drezna, opieka nad dziećmi,
 • Alternatywna Szkoła w Dreźnie, pomoc podczas zajęć, zajęcia pozalekcyjne. 

Chętni z Niemiec:

 • przedszkole w Żarach, asystent języka niemieckiego, animator językowy,
 • Fundacja Hobbit we Wrocławiu, organizacja czasu wolnego dla młodzieży, szkoła żeglarska,
 • dwujęzyczne przedszkole w Raszowej koło Opola, asystent językowy, opieka nad dziećmi,
 • przedszkole w Zielonej Górze, opieka nad dziećmi, asystent językowy,
 • Europejska Fundacja Kultury i Oświaty w Zielonej Górze, asystent językowy w szkole,
 • Fundacja Zmiana w Stroniu Śląskim, praca z młodzieżą, asystent językowy,
 • Dom Kultury i biblioteka w Trzebielu, pomoc w przygotowywaniu imprez kulturalnych, spotkań, programów czasu wolnego. 

Informacje organizacyjne

Wyjazd do Polski odbywa się w ramach Międzynarodowego Wolontariatu Młodzieżowego (IJFD) a wyjazd do Niemiec w ramach Niemieckiego Wolontariatu Krajowego (BFD). Organizatorzy pokrywają koszty ubezpieczenia wolontariuszy w okresie stażu oraz koszty uczestnictwa w seminariach (25 dni) w grupie polsko-niemieckiej. Zapewniają także fachową opiekę pedagogiczną w placówkach. Opłaty związane z mieszkaniem i wyżywieniem wolontariusze pokrywają z otrzymywanego kieszonkowego.  

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje zgłoszenia obejmujące CV i list motywacyjny, odpowiednio w języku polskim i niemieckim (ew. angielskim), do 16 lipca 2017 roku do Ewy Wieczorkowskiej lub Christophera Schneider-Larisa.  

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokładne informacje o aktualnych placówkach, ramy organizacyjne oraz doświadczenia poprzednich wolontariuszy można znaleźć na stronach internetowych organizacji Paritätische Freiwilligendienste Sachsen oraz Pracownia Zajezdnia.

 

Chcesz zorganizować sobie życie w nowym miejscu? Chcesz pomagać przy nauce języków obcych? Chcesz współorganizować koncerty, imprezy, warsztaty? Chcesz wziąć udział w spotkaniach młodzieży i samemu takie prowadzić, a przy tym poznać inny kraj i język? To wszystko jest możliwe podczas 12-miesięcznego polsko-niemieckiego wolontariatu!

Obejrzyj także materiał na YouTube!

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Ewa Wieczorkowska

Stowarzyszenie Tratwa Wrocław

 

tel.: +48 508 676 226

 

e-mail: ewieczorkowska@tratwa.org

 

 

Christoph Schneider-Laris

Referent Internationaler Freiwilligendienst Polen

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH

 

tel.: +49 (0) 351 - 49 166 62

 

e-mail: schneider-laris@parisax-freiwilligendienste.de