Drukuj  Zamknij

Indywidualna wymiana uczniów

Od roku szkolnego 2010/2011 PNWM wspiera finansowo uczniów zainteresowanych indywidualnymi wyjazdami do Niemiec.

Założenia programu

Podczas kilkumiesięcznego pobytu w innym kraju uczniowie:

 • uczestniczą w codziennym życiu sąsiedniego kraju,
 • poznają z bliska życie swoich kolegów z Niemiec,
 • lepiej poznają goszczące ich rodziny,
 • zacieśniają kontakty osobiste,
 • poznają system szkolnictwa w kraju gospodarzy,
 • pogłębiają znajomość kraju i języka,
 • bardziej otwierają się na kulturową różnorodność Europy,
 • stają się bardziej samodzielni i samoświadomi i
 • poszerzają swoje kompetencje międzykulturowe.


Czas pobytu w kraju sąsiada powinien wynosić co najmniej trzy i nie więcej niż sześć miesięcy.

Kryteria udziału

Zasada wzajemności

Indywidualna wymiana uczniów opiera się z założenia na zasadzie wzajemności, tzn. każdy jej uczestnik raz jest gościem, a raz gospodarzem wymiany.

 • W programie uczestniczą polsko-niemieckie pary uczniowskie. Uczniowie samodzielnie znajdują sobie partnerów w szkole partnerskiej w drugim kraju.
 • Szkoły powinny być gotowe udzielić wsparcia własnym uczniom wysyłanym za granicę, a także przyjąć i otoczyć opieką uczniów przyjeżdżających ze szkoły partnerskiej.
 • W tym celu szkoły przyjmujące wskazują nauczyciela będącego opiekunem uczniów-gości podczas całego ich pobytu.

 

Uczestnicy

Uczestnikami mogą być uczniowie:

 • od drugiej klasy gimnazjum,
 • z podstawową znajomością języka partnera (można ją zdobyć przed wyjazdem np. na kursie językowym PNWM),
 • którzy otrzymali zgodę na wyjazd od dyrekcji szkoły,
 • którzy są gotowi uczestniczyć w wymianie w charakterze gościa i przyjąć u siebie ucznia z drugiego kraju.

 

Przygotowanie

 • Uczniów bez znajomości języka zapraszamy przed wyjazdem do udziału w tandemowym kursie językowym.
 • Ponadto oferujemy uczestnikom z obu krajów udział w spotkaniu przygotowawczym.

Wsparcie finansowe

Uczestnicy otrzymają kieszonkowe w wysokości 400 złotych miesięcznie i dofinansowanie kosztów podróży zgodnie ze stawkami ryczałtowymi PNWM.


Wypłata kieszonkowego jest możliwa przed pobytem w drugim kraju, wypłata dofinansowania kosztów podróży nastąpi po przedstawieniu odpowiednich rachunków/faktur po zakończeniu pobytu na konto rodziców/opiekunów prawnych.

 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • kopię formularza "Informacje dla rodziny ucznia gościa",
 • list motywacyjny (2 strony A4),
 • kopię polisy ubezpieczeniowej,
 • kopię ostatniego świadectwa,
 • ewentualnie kopię dokumentu potwierdzającego znajomość drugiego języka.

Terminy

Wnioski można składać na bieżąco.

 

Udział wybranych uczniów potwierdzamy najpóźniej dwa tygodnie po wpłynięciu kompletnych zgłoszeń.


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży