Menu

Zachować pamięć - program dotacji na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej często pojawia się jako temat polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

Na ten cel PNWM pragnie przeznaczyć w 2016 roku kwotę maksymalnie miliona złotych.

Uczenie się z historii

Celem programu jest umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych. 

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów. 

Ważne jest dla nas, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz zajęli się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

Dofinansowanie maksymalnymi stawkami

Takie wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych.

Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wyższe wsparcie finansowe projektów. Jeśli zostaną one zakwalifikowane do programu „Zachować pamięć” zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM.

Młodzież z Polski, Niemiec i trzeciego kraju

Program skierowany jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, którzy chcą wspólnie odwiedzić wybrane miejsce pamięci w Polsce lub Niemczech i intensywnie zająć się tematyką narodowego socjalizmu.

Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni,  obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Szczegółowe informacje oraz kryteria programu znajdą Państwo w ulotce po prawej stronie.

Składanie wniosków

Wnioskować o dotację należy bezpośrednio do PNWM, wypełniając formularz wniosku (w tradycyjnej formie lub online za pomocą portalu OASE). W tytule projektu koniecznie należy napisać „Zachować pamięć”.

Ponadto należy wypełnić formularz uzupełniający w wersji online: dla wymiany szkolnej lub wymiany pozaszkolnej.

Terminy składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku.

Decyzję o otrzymaniu dofinansowania z programu „Zachować pamięć” otrzymają Państwo po obradach jury do 30 kwietnia 2016 roku.

Odwołanie od werdyktu jury nie będzie możliwe.


Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

Piotr Kwiatkowski (wymiana szkolna)

 

tel.: +48 22-5188932 (dla osób z Polski)

tel.: +49 (0) 331 2847 933 (dla osób z Niemiec)

 

e-mail: piotr.kwiatkowski@pnwm.org

 

 

Dorota Bastos (pozaszkolna wymiana młodzieży)

 

tel.: +49 331-2847931

 

e-mail: dorota.bastos@dpjw.org