Menu

Zachować pamięć – program dotacji PNWM na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej często pojawia się jako temat polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) po raz kolejny oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

Uczenie się z historii

Celem programu jest umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów.

Ważne jest dla nas, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz zajęli się tematem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

Podczas projektu młodzi ludzie powinni pochylić się nad problematyką ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń, poszukiwać odniesień do nich w swoim życiu i przedyskutować możliwości reagowania na takiego rodzaju problemy społeczne. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników projektów.

Dofinansowanie maksymalnymi stawkami

Tego rodzaju wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych.

Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wyższe wsparcie finansowe projektów. Jeśli zostaną one zakwalifikowane do programu "Zachować pamięć" zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM.

Młodzież z Polski, Niemiec i trzeciego kraju

Program skierowany jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, którzy chcą wspólnie odwiedzić wybrane miejsce pamięci w Polsce lub Niemczech i intensywnie zająć się tematyką narodowego socjalizmu.

 

Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

 

Miejscami pamięci w rozumieniu programu "Zachować pamięć" są miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

 

Szczegółowe informacje oraz kryteria programu znajdą Państwo w ulotce po prawej stronie.

Składanie wniosków

Wnioski o dotacje na formularzu PNWM należy składać bezpośrednio do PNWM. W tytule projektu należy koniecznie dopisać "Zachować pamięć". Ponadto należy wypełnić formularz uzupełniający w wersji online:

Terminy składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2017 roku, należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2017 roku.

Decyzję o otrzymaniu dofinansowania z programu "Zachować pamięć" otrzymają Państwo po obradach jury do 19 marca 2017 roku.

 

Odwołanie od werdyktu jury nie będzie możliwe.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt 

 

Piotr Kwiatkowski 

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

(wymiana szkolna)

 

tel.: +48 22 5188932 (dla osób z Polski)

tel.: +49 331 2847 933 (dla osób z Niemiec)

 

e-mail: piotr.kwiatkowski@pnwm.org

 

 

Dorota Bastos 

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

(pozaszkolna wymiana młodzieży)

 

tel.: +49 331-2847931

 

e-mail: dorota.bastos@dpjw.org