Bielsk Podlaski - Izba Pamięci (Muzeum Martyrologii)


Muzeum Martyrologii (oficjalna nazwa: Izba Pamięci) w Bielsku Podlaskim w swych zamierzeniach poświęcone jest upamiętnieniu szczególnie tragicznego dla tego miasta okresu II wojny światowej. Podczas okupacji niemieckiej eksterminowano praktycznie całą ludność żydowską miasta oraz około 150 przedstawicieli inteligencji białoruskiej. Bielsk Podlaski, podobnie jak cała Białostocczyzna, był również miejscem walk między Armią Krajową, a miejscową partyzantką komunistyczną. Muzeum będące częścią Zespołu Szkół Zawodowych posiada niewielką liczbę eksponatów (militaria, zdjęcia, gabloty tematyczne) i ma charakter dydaktyczny, ukierunkowany przede wszystkim na młodzież szkolną. Zwiedzanie wystawy należy wcześniej uzgodnić telefonicznie.

Mikołaj Morzycki-Markowski


Izba Pamięci (Muzeum Martyrologii)
ul. Hołowieska 18, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. +48 85 833 27 37 (Zespół Szkół Zawodowych nr 4)

Dojazd: koleją (rozkłady jazdy na www.pkp.pl). Plan miasta jest dostępny na stronie www.bielsk-podlaski.pl

.