Miejsca pamięci II wojny światowej w Polsce i w Niemczech

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) proponuje Państwu bazę danych, która będzie regularnie uzupełniana i aktualizowana, poświęconą miejscom pamięci drugiej wojny światowej i jej ofiar. Chcemy zapoznać Państwa z zarysem dzisiejszego „krajobrazu pamięci” w obu krajach. Pomysł tego przedsięwzięcia narodził się podczas pracy nad publikacją PNWM „Polska – Niemcy. Wojna i pamięć”. Baza danych ułatwi planowanie i wybór miejsc pamięci wszystkim przygotowującym wyjazd do miejsc pamięci w ramach polsko-niemieckiego spotkania młodzieży lub planującym uczynić drugą wojnę światową i jej skutki główny lub częściowym temat wymiany.

[ »» ]


Wskazówki

UŻYTKOWANIE BAZY DANYCH: opisy uporządkowane są zarówno alfabetycznie, jak i geograficznie. Porządek alfabetyczny obejmuje z reguły nazwy miejscowości, w których znajdują się miejsca pamięci. Przykładowo hasło „Miejsce Pamięci i Muzeum Sachsenhausen” można znaleźć pod literą „S”. Wyjątki stanowią obiekty bardziej znane, takie jak „Więzienie Pawiak” w Warszawie, które można odnaleźć pod literą „P”. Mapy Polski i Niemiec przedstawiają zestawienie miejsc pamięci w poszczególnych krajach związkowych i województwach.

[ »» ]


.