Drukuj  Zamknij

Praktyki w referacie wspierania PNWM w Poczdamie

Oferujemy 3- lub 6-miesięczną praktykę w referacie wspierania w poczdamskim biurze PNWM w nastepującym terminie:

1.    3- miesięczną praktykę w terminach

01.03.- 31.05.2018 lub 01.06-31.08.2018

 2.    6-miesięczną praktykę w terminie 01.03-31.08.2018

 

Twój profil

Angażujesz się na rzecz współpracy polsko-niemieckiej? Chcesz nawiązać kontakty
z organizacjami aktywnymi na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży? Masz ochotę rzucić okiem za kulisy działalności organizacji grantodawczej? Szukasz przyszłej drogi zawodowej? Jeśli tak, to warto zapoznać się z poniższym ogłoszeniem.

 

Nasza oferta

- trzymiesięczne dobrowolne praktyki, których celem jest orientacja zawodowa lub orientacja w wyborze kierunku studiów. Warunek: do końca praktyki nie zakończyłaś / nie zakończyłeś obecnego wykształcenia

- trzy- lub sześciomiesięczne obowiązkowe praktyki studenckie dla studiujących w Niemczech (po uprzednim zapytaniu mailowym)

 

Referat wspierania w skrócie

Referat przyznaje dotacje na realizację polsko-niemieckich spotkań młodzieży w wymianie pozaszkolnej oraz na szkolenia dla organizatorów wymiany. W referacie zatrudnionych jest sześcioro pracowników etatowych oraz tzw. pomoce studenckie.

 

Czego mogę oczekiwać od praktyki?

Jako praktykantka / praktykant pomagasz pracownikom referatu wspierania w ich codziennej pracy, przejmujesz bardziej kompleksowe zadania. Do Twoich zadań należą m.in.:

-          pomoc w przygotowaniach programów specjalistycznych PNWM (także w miejscu ich realizacji), m.in. Konferencji Jednostek Centralnych PNWM, polsko-niemieckiej giełdy partnerów, dni informacyjnych PNWM, posiedzeń grup roboczych itp.

-          tworzenie statystyk i rozdzielników

-          opracowywanie / aktualizacja prezentacji (PowerPoint, Canva)

-          wyszukiwanie w internecie informacji nt. wymiany młodzieży

-          aktualizacja wewnętrznej bazy danych

-          tłumaczenia j. niemiecki – j. polski i j. polski –j. niemiecki

-          przygotowywanie seryjnych wysyłek listów (bieżące ogłoszenia i zaproszenia)

-          archiwizacja sprawozdań i mediów z dotowanych projektów, porządkowanie akt

-          zapoznanie się z bazą danych PNWM (baza SQL), praca z aplikacjami Excel, Word, PowerPoint, Canva, Access

 Na początku praktyki będzie czas na indywidualne rozmowy z pracownikami referatów PNWM, w trakcie których poznasz pracę organizacji.

 

 Czas

trzymiesięczne dobrowolne lub obowiązkowe praktyki studenckie

01.03.- 31.05.2018 lub 01.06-31.08.2018

 40 godz./ tydzień

 

sześciomiesięczna obowiązkowa praktyka studencka dla studiujących w Niemczech

01.03-31.08.2018

 40 godz./ tydzień

 

Co oferujemy?

·      własne miejsce pracy

·      wynagrodzenie: 450,- EUR netto miesięcznie

·      możliwość zakwaterowania w mieszkaniu służbowym PNWM

·      jeśli konieczne ubezpieczenie zdrowotne

·      zwrot kosztów podróży na rozmowę kwalifikacyjną (maks. koszty przejazdu pociągiem – 2. kl.)

 

Czego oczekujemy?

·      dobrej znajomości obu języków (j. niemiecki i j. polski)

·      doświadczenia w pracy z młodzieżą lub w międzynarodowej wymianie młodzieży

·      znajomości historii stosunków polsko-niemieckich i wiedzy o kulturze obu krajów

·      dobrej znajomości programów komputerowych (MS-Office 2013)

·      elastyczności, zaangażowania i pozytywnej energii!

·      Kandydatki i kandydaci ubiegający się o obowiązkowe praktyki studenckie studiują na kierunkach humanistycznych i kulturoznawczych

 

 Podanie

Prosimy o wypełnienie podania do dnia 21.11.2017 w wersji online oraz załączenie do niego pisma motywacyjnego, CV, ewentualnie kopii istotnych certyfikatów/dokumentów. 

Kontakt

Dorota Bastos

e-mail: bastos@dpjw.org

tel. +49 331 2847931


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży