Menu

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorzy niniejszych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Odnosimy się wobec Państwa danych osobowych poufnie i odpowiednio do ustawowych przepisów o ich ochronie oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach wymagane są wybrane dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy poczty elektronicznej), dzieje się tak, na ile jest to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (na przykład przy komunikacji elektronicznej/e-mail) może zawierać luki bezpieczeństwa. Ochrona danych przed osobami trzecimi nie zawierająca luk bezpieczeństwa nie jest możliwa.

Cookies, czyli ciasteczka

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. "cookies", ciasteczka. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze, nie zawierają też wirusów. Cookies służą do tego, by nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i zapamiętywane przez Państwa wyszukiwarkę.

Większość używanych przez nas cookies to tzw. "session-cookies", automatycznie kasowane po zakończeniu przez Państwa odwiedzin naszej strony. Inne cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki ich Państwo nie usuną. To właśnie te ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Państwa wyszukiwarki przy ponownej wizycie.

Mogą Państwo tak dostosować ustawienia wyszukiwarki, aby natychmiast zostać poinformowanym o używaniu cookies, i umożliwić ich używanie wyłącznie w poszczególnych przypadkach. Można także wykluczyć ich akceptację w pewnych przypadkach lub wykluczyć je całkowicie, mogą też Państwo aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Informujemy równocześnie, że po dezaktywowaniu cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zapisywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera (log)

Dostawca usług internetowych automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tzw. logach, automatycznie przekazywanych do nas przez Państwa wyszukiwarkę. Są to:

  • typ i wersja wyszukiwarki
  • używany system operacyjny
  • referrer URL (ostatnio odwiedzona strona)
  • godzina wysłania zapytania do serwera

Danych tych nie da się przyporządkować do konkretnych osób. Nie dokonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie możliwość późniejszego sprawdzenia danych, jeżeli otrzymamy konkretne wskazówki dotyczące ich niezgodnego z prawem wykorzystywania.

Formularz kontaktowy

Dane użytkownika zapisane podczas korzystania przez Państwa z formularza kontaktowego oraz podane w nim przez Państwa dane kontaktowe wykorzystywane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i zapisywane na wypadek pojawienia się dalszych pytań wymagających wyjaśnienia. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Dane z newslettera

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać oferowany na naszej stronie internetowej newsletter, potrzebujemy Państwa adresu elektronicznego (e-mail) oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteście Państwo właścicielem podanego adresu lub czy jego właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera.

Nie gromadzimy innych danych. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wysyłki newsletterów i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, oferowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. "cookies", ciasteczka, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej. Pozyskane przez pliki cookies informacje na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przenoszone z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zablokować zapisywanie cookies przez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu wyszukiwarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku ewentualnie nie będziecie Państwo mogli wykorzystać wszelkich funkcji naszej strony internetowej. Mogą Państwo ponadto nie dopuścić do zbierania danych wytwarzanych przez cookies i odnoszących się do użytkowania strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google oraz przetwarzania Państwa danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki, którą znajdziecie Państwo tutaj.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics, klikając na link: deaktywuj Google Analytics. Uruchamia się przy tym cookie opt-out, który nie dopuszcza do zbierania Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin na naszych stronach.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w dziale Polityka Prywatności Google.

Zlecenie przetwarzania danych

Podpisaliśmy umowę z Google o zleceniu przetwarzania danych i realizujemy surowe wytyczne niemieckich urzędów ds. ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Prawo do informacji, kasowania, blokowania

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili otrzymać bezpłatną informację na temat swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, jak również prawo do poprawiania, blokowania lub skasowania tych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w Impressum.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu opublikowanych przez nas w Impressum danych kontaktowych w celu przesyłania niepożądanej reklamy elektronicznej i materiałów informacyjnych. Administratorzy niniejszych stron zastrzegają sobie wszczęcie kroków prawnych w przypadku niepożądanej informacji reklamowej, na przykład poprzez e-maile będące spamem.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW