Menu

Komunikat PNWM w sprawie koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) otrzymuje w ostatnich dniach od swoich wnioskodawców wiele zapytań dotyczących zaplanowanych projektów.

 

Bezpieczeństwo uczestników

Bezpieczeństwo uczestników projektów wspieranych i organizowanych przez PNWM jest dla nas sprawą priorytetową. PNWM odwołała wszelkie własne szkolenia i seminaria planowane w terminie do 30 czerwca br. W szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce i całych Niemczech zostały wstrzymane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wyjazdy, wycieczki i wymiany zagraniczne. Z tego względu partnerzy projektów wymiany mogą rozważyć, czy przełożyć spotkanie na późniejszy termin czy odwołać projekt.

Prosimy zatem organizatorów spotkań młodzieży o sprawdzenie, jakie procedury bezpieczeństwa obowiązują w ich rejonie oraz rejonie, w którym planowali wymianę oraz o dostosowanie się do nich. Partnerzy mogą rozważyć, czy przełożyć spotkanie na późniejszy termin czy też odwołać projekt.

 

Kontakt z PNWM

W przypadku przełożenia lub odwołania projektu prosimy niezwłocznie skontaktować się pisemnie z PNWM lub właściwą jednostką centralną PNWM. Dalsze działania i ich wpływ na dofinansowanie prosimy omówić z Państwa osobą kontaktową w PNWM lub we właściwej jednostce centralnej.

 

Zwrot kosztów

Jeśli zaplanowane spotkanie zostanie przełożone na późniejszy termin bądź zostanie odwołane, a poniesiono już koszty związane z projektem, PNWM może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej. W ramach przyznanej dotacji mogą wystąpić Państwo do PNWM o refundację poniesionych kosztów, których nie udało się odzyskać w inny sposób. Prosimy zatem o sprawdzenie zawczasu zasad anulowania wykupionych usług, aby nie przekroczyć terminu bezkosztowej rezygnacji.

W takim przypadku prosimy o indywidualny kontakt z osobą odpowiedzialną w PNWM lub we właściwej jednostce centralnej.

 

Aktualne informacje i komunikaty w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – przydatne linki:


Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW