Menu

Nowa publikacja online: „Młodzież na Ukrainie: sytuacja młodzieży, aktualna polityka młodzieżowa na Ukrainie i polsko-niemiecko-ukraińska współpraca”

Niniejsza nowa i interaktywna publikacja online jest rezultatem zorganizowanego prze PNWM polsko-niemiecko-ukraińskiego Forum „Młodzież na Ukrainie” i traktuje o różnych aspektach pracy z młodzieżą na Ukrainie.

Publikacja zawiera:

  • aktualne sprawozdania dotyczące sytuacji młodzieży na Ukrainie,
  • raport na temat bieżącej polityki młodzieżowej,
  • ewaluację polsko-niemiecko-ukraińskich wymian młodzieżowych, dofinansowanych przez PNWM ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • perspektywę przedstawicielek i przedstawicieli młodego ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego.

 

Streszczenia dyskusji panelowych odzwierciedlają aktualny stan eksperckiej debaty na temat międzynarodowej pracy z młodzieżą i mogą być impulsem do dalszego rozwoju współpracy niemiecko-polsko-ukraińskiej.

Praktycy międzynarodowej pracy z młodzieżą, jak również trenerki oraz trenerzy zajmujący się współpracą w innych obszarach społeczeństwa obywatelskiego znajdą w publikacji wskazówki i rekomendacje dotyczące udanego planowania i realizacji projektów trójstronnych. Zostały one uzupełnione o kompleksową, interaktywną listę instytucji i organizacji udzielających wsparcia w Niemczech, Polsce i na Ukrainie.

 

Publikacja została wydana w języki polskim, niemieckim i ukraińskim i jest dostępna online.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Projekt został zrealizowany w ramach szkolenia doskonalenia zawodowego "Ukraine Calling" i sfinansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.