Drukuj  Zamknij

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

1 i 2 lutego 2018 roku w Warszawie obradowała Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, najwyższe gremium Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Obrady otworzyli Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, oraz dr Ralf Kleindiek, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Radzie PNWM przewodniczą wspólnie polska minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz niemiecka minister ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży dr Katarina Barley.

Plan roczny i budżet

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zatwierdza między innym budżet i plan roczny PNWM. Wśród planowanych na bieżący rok działań znalazły się między innymi projekty związane z aktualnym priorytetem tematycznym działalności programowej PNWM „Różnorodność”, takie jak Forum Dialogu czy strona internetowa z materiałami i wskazówkami metodycznymi dla organizatorów spotkań młodzieży.

Członkowie Rady

Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po sześć miejsc z Polski i Niemiec w Radzie zajmują przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne sześć miejsc przeznaczonych jest dla organizacji zajmujących się na co dzień pracą z młodzieżą. Kadencja aktualnych członków Rady  przypada na lata 2017-2019.


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży