Menu

TRIYOU – nowy portal internetowy wspierający polsko-niemiecko-ukraińskie spotkania młodzieży

Bezpłatny portal internetowy TRIYOU (Trilateral Youth Exchange) PNWM umożliwia wszystkim zainteresowanym z Polski, Niemiec i Ukrainy nawiązanie nowych kontaktów, znalezienie wspólnych pomysłów i wypracowanie projektów. Portal oferuje przestrzeń do tworzenia i promocji trójstronnych wymian młodzieży.

 

Networking za pomocą portalu

TRIYOU zapewnia nie tylko wewnętrzne, bezpieczne kanały komunikacji i przetwarzania danych, ale również możliwość nawiązywania nowych kontaktów między projektami. Efekt multiplikacji wzrasta wraz z liczbą aktywnych organizacji i koordynatorów projektów.

 

Planowanie wspólnych projektów

TRIYOU jest równocześnie efektywnym narzędziem do wspólnego zarządzania projektami. Organizatorzy mogą korzystać z takich pomocy, jak: kalendarz, dokumenty-online (odpowiednik Google docs), ankiety (odpowiednik Doodle), messenger i mapy. Portal umożliwia komunikację między użytkownikami zarówno w ramach ich własnych projektów, jak i w obrębie całej platformy. W ten sposób portal staje się narzędziem partycypacyjnym.

Kolejnymi funkcjonalnościami TRIYOU są: własna przestrzeń dyskowa do przechowywania plików (odpowiednik Dropbox) oraz mikrostrony (publiczne witryny kontaktowe). Istnieje  możliwość udostępniania mikrostron użytkownikom zewnętrznym, np. na Twitterze czy Facebooku.

Oprócz sieciowania i współpracy pomiędzy partnerami, platforma służy widoczności pojedynczych projektów, a także pozwala uzyskać ogólny obraz działań podejmowanych w danym zakresie. Umożliwia to dostępna na portalu mapa oraz mikrostrony poszczególnych projektów.

 

Promocja projektów

W ten sposób PNWM oferuje wszechstronne narzędzie ułatwiające promocję projektów bez konieczności inwestowania środków w tworzenie wielojęzycznych stron docelowych, tzw. landing page.

 

TRIYOU to portal Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży współfinansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec (Auswärtiges Amt).

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW