Menu

Ukazał się podręcznik dla organizatorów spotkań młodzieży „Co za spotkanie!. Aspekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”

PNWM wydała nowy podręcznik będący praktycznym narzędziem do planowania, przeprowadzania i ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej.

Podręcznik został opracowany przez doświadczonych trenerów i inicjatorów polsko-niemieckich projektów, którzy opisali najważniejsze kwestie dla poszczególnych faz spotkania.

Co zawiera publikacja?

Książka składa się z siedmiu rozdziałów, które pozwalają czytelnikom spojrzeć na spotkanie polsko-niemieckie jako na powtarzający się cykl, trwający od momentu pojawienia się motywacji do przeprowadzenia projektu wymiany, przez poszukiwanie partnera, tworzenie programu z udziałem młodzieży, organizację, finansowanie, ewaluację aż do wspólnego planowania kolejnego polsko-niemieckiego spotkania.

 

Są to:

  • 1. Spotkanie i ja
  • 2. Budowanie polsko-niemieckiego partnerstwa
  • 3. Młodzież
  • 4. Wspólne przygotowanie projektu młodzieżowego
  • 5. Program polsko-niemieckiego spotkania młodzieży
  • 6. Organizacja spotkania
  • 7. Ewaluacja i dokumentacja

Dla kogo?

Publikacja adresowana jest zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Pierwsi mogą potraktować ją jako przewodnik po wymianie,
w którym każdy z rozdziałów zaczyna się krótkim wprowadzeniem, a kończy podsumowującą listą kontrolną, na postawie której można przeanalizować własny projekt. Drudzy mogą usystematyzować swoją wiedzę i z różnych perspektyw spojrzeć na własne doświadczenia w pracy z młodzieżą.

Jak zamówić?

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Anna Lechowicz

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(Biuro w Warszawie)

 

tel.: +48 22 518 89 18

 

e-mail: anna.lechowicz@pnwm.org