Menu

Wyłoniono laureatów konkursu Young Europeans Award 2018

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu Young Europeans Award (YEA) została grupa 24 uczniów z Polski, Niemiec i Francji, będących autorami projektu zatytułowanego "Trzy kraje, sześć języków, jeden projekt: Trójkąt Weimarski na scenie".

 

Laureaci, młodzi ludzie niedosłyszący i niesłyszący w wieku od 16 do 19 lat z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie oraz niemieckiej szkoły Margarethe-von-Witzleben-Schule w Berlinie, we współpracy z Centre Français de Berlin, francuskim instytutem dla młodych niesłyszących Institut de Jeunes Sourds w Paryżu oraz stowarzyszeniem Peuple et Culture wspólnie opracowali i wystawili sztukę teatralną oraz przygotowali wystawę o tym, jak niepełnosprawność traktowana jest w różnych krajach europejskich. W opinii Jury, zwycięski projekt "w szczególny sposób porusza ważny temat dotyczący całej Europy, mianowicie kwestię inkluzji wszystkich grup społecznych oraz zwalczania różnych barier, np. mentalnych, językowych, społecznych".

Nagroda specjalna

W ramach konkursu Young Europeans Award 2018 przyznana została również nagroda specjalna. Trafiła ona w ręce uczniów, którzy w swoim projekcie "Being a European European" stworzyli blog zawierający wywiady uliczne, ankiety internetowe, aplikacje edukacyjne i nagrania wideo wokół tematyki konkursu. Zdaniem Jury, ich praca jest "synonimem dojrzałości i indywidualnego zaangażowania połączonego z wielką kreatywnością i europejską dynamiką".

O konkursie

Temat przewodni tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu YEA na polsko-niemiecko-francuski projekt brzmiał "To be or not to be ... a European?", a wybór aspektu, któremu był poświęcony oraz metod pracy należał do jego uczestników. Gościem honorowym Young Europeans Award 2018 jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a nagrodą w konkursie wspólny pobyt laureatów oraz grupy młodzieży ze Zjednoczonego Królestwa w Warszawie.

 

W skład Jury YEA 2018 pod przewodnictwem niemieckiego reżysera Volkera Schlöndorffa weszli: Nora Hamadi, francuska dziennikarka, moderatorka i reżyserka, Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Thomas Harding, brytyjski dziennikarz i autor, a także organizatory konkursu: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (DFJW/OFAJ), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Fundacja Kultury Allianz, Fundacja Hippocrène oraz w charakterze gościa honorowego - UK-German Connection.

 

Celem konkursu Young Europeans Award jest promowanie dialogu oraz wymiany młodzieży z obszarów kulturowych Trójkąta Weimarskiego, które łączy historia oraz zadanie współtworzenia autentycznej wspólnoty europejskiej.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW