Menu

Zachować pamięć 2019 – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej, któ­rej 80. rocznica wybuchu przypada w 2019 roku, często jest tematem polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz piąty oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

Uczenie się z historii

Chcemy umożliwić większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru, zachęcając jednocześnie do skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych. 

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów. 

Ważne dla nas jest, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz zajęli się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

Podczas projektu młodzi ludzie powinni podjąć problematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń, poszukiwać odniesienia do nich w swoim życiu i przedyskutować możliwości reagowania na takiego rodzaju problemy społeczne. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników projektów. 

Dofinansowanie maksymalnymi stawkami i na specjalnych zasadach

Wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych.

Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wyższe wsparcie finansowe projektów. Projekty, które w ocenie jury spełniają kryteria pro­gramu „Zachować pamięć”, otrzymają dotację w wy­sokości maksymalnych stawek ryczałtowych, wynika­jących z Wytycznych PNWM, do kosztów programu, podróży oraz pośredników językowych.

Ponadto na dni programu realizowanego w miejscu pamięci oraz na dni, w których grupa korzysta z oferty wyspecjalizowanej placówki edukacyjnej, można wnioskować – niezależnie od rodzaju zakwaterowania – o stawki jak przy programie realizowanym w placówce kształceniowej, zgodne z Wytycznymi PNWM.

Zwracamy uwagę, że od 2019 roku obowiązują nowe stawki ryczałtowe

Młodzież z Polski, Niemiec i kraju trzeciego 

Program skierowany jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego, którzy chcą wspólnie odwiedzić wybrane miejsce pamięci w Polsce lub Niemczech i intensywnie zająć się tematyką narodowego socjalizmu.

Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

 

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

 

Szczegółowe informacje oraz kryteria programu znajdą Państwo w ulotce po prawej stronie.

Składanie wniosków

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Można to zrobić online przez portal OASE lub na formularzu PNWM. W tytule projektu koniecznie należy dopisać „Zachować pamięć”.

Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy ponadto online wypełnić formularz uzupełniający:

Terminy składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2019 roku, należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2019 roku.

Decyzję o otrzymaniu dofinansowania z programu „Zachować pamięć” otrzymają Państwo po obradach jury, najpóźniej do 31 marca 2019 roku.

Nie ma możliwości odwołania się od werdyktu jury.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją PNWM „Wizyty w miejscach pamięci. Wskazówki PNWM dla organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży“ (do pobrania na stronie) podczas planowania programu spotkania.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW