Menu

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”

"Razem w Europie. Jeden cel" to motto konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży na lata 2017-2019. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży postanowiła poświęcić go tematowi różnorodności.

Do konkursu zgłosiło się 80 polsko-niemieckich i trójstronnych projektów, 17 z nich wzięło udział w rundzie finałowej. Oznaczało to, że w 2018 roku przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zorganizowano finałowe spotkania młodzieży poświęcone różnym zagadnieniom związanym z różnorodnością kulturową, religijną, światopoglądową i językową.

 

14 lutego 2019 roku w Berlinie po raz szósty przyznano Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży w konkursie „Razem w Europie. Jeden cel” za najciekawszy polsko-niemiecki projekt młodzieżowy poświęcony różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i tolerancji. W kategorii wymiany szkolnej zwyciężył projekt „Muzyka spotkania – muzyka porozumienia” II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim i szkoły Katholische Schule Bernhardinum w Fürstenwalde. Spośród projektów wymiany pozaszkolnej nagrodę otrzymał projekt „Przystanek Różnorodność w historycznym kontekście” Fundacji Sztukmistrze z Lublina i centrum edukacji młodzieży Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein z Werftpfuhl. Każdy z partnerów obu projektów otrzymał nagrodę w wysokości 3000 euro.

 

W ramach projektu „Muzyka spotkania – muzyka porozumienia” młodzi ludzie zafascynowani muzyką z Gorzowa i Fürstenwalde wspólnie założyli zespół „No Borders Band“, zapraszając do współpracy m.in. muzyków z Bliskiego Wschodu. Wyruszyli w trasę koncertową, oferując szkołom i innym instytucjom swoje występy, i podczas już w sumie jedenastu koncertów stanęli przed dwutysięczną publicznością. W trakcie warsztatów towarzyszących próbom młodzież pracowała nad tematem rasizmu i poznała historie ucieczek, które dotyczyły także członków ich zespołu.

 

Podczas projektu Przystanek Różnorodność w historycznym kontekście” młodzi ludzie z Krakowa i Berlina odwiedzili miejsce pamięci – były obóz koncentracyjny na Majdanku oraz współpracowali w trakcie warsztatów muzycznych, filmowych, scenografii, tańca i malarstwa. We wszystkich realizowanych działaniach motyw przewodni stanowiły kwestie różnorodności, dyskryminacji, rasizmu i wykluczenia. Dyskutowali o aktualnych wydarzeniach, umieszczając je w kontekście historycznym. W efekcie stworzyli piosenkę i teledysk „Lepiej rozmawiać“ oraz wideo performance „Spotkanie“.

 

Oprócz dwóch nagród głównych polsko-niemieckie jury przyznało także dwa wyróżnienia. W kategorii wymiany szkolnej wyróżniono projekt „Nie mówię, ale się porozumiewam” Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej w Zabrzu i szkoły Pestalozzi-Schule w Essen. Dzieci i młodzież potrzebująca specjalnego wsparcia komunikowały się za pomocą języka migowego i wspólnie opracowały polsko-niemieckie tablice komunikacyjne. Dzięki udziałowi w różnych kreatywnych warsztatach majsterkowania, fotograficznych i filmowych w sposób szczególny doświadczyły, jak inne osoby postrzegają ich mocne strony.

W kategorii wymiany pozaszkolnej wyróżnienie otrzymała Fundacja BEZLIK z Mikuszewa i jej partner centrum edukacji młodzieży JUBI Unterfranken z Würzburga za projekt „Ponad granicami”, podczas którego młodzież z Polski i Niemiec, między innymi z rodzin imigranckich, a także ze społeczności Sinti i Romów, wspólnie brała udział w różnych warsztatach i przygotowała spektakl teatralny.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Dominik Mosiczuk

 

tel.: +48 22 518 89 35

e-mail: nagroda@pnwm.org

 

www.pnwm.org/nagroda

Patronat honorowy:

 

Przy wsparciu: