Menu

Seminarium przygotowawcze w ramach konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży "Razem w Europie. Jeden cel"

Od 27 do 30 listopada 2017 roku odbyło się seminarium przygotowawcze dla organizatorów 20 finałowych projektów w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży "Razem w Europie. Jeden cel". Jego uczestnicy podczas warsztatów i wykładów w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Krzyżowa zajmowali się tematem różnorodności. Poznali i wypróbowali różne metody, które będą mogli zastosować podczas swoich spotkań młodzieży, a także szczegółowo planowali swoje projekty.

Wybrano 20 finalistów

W konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży "Razem w Europie. Jeden cel" nadeszło ponad 80 zgłoszeń projektów polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wybrano 20 najlepszych z nich, które mają za zadanie zrealizować w przyszłym roku swoje przedsięwzięcia. W 2019 roku polsko-niemieckie jury wybierze zwycięzców.

Nagrody dla projektów wymiany szkolnej i pozaszkolnej

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: wymiana szkolna i wymiana pozaszkolna. Zwycięzcy danej kategorii (każdy z partnerów projektu) otrzymają po 3000 euro (łącznie 6000 euro dla projektów dwustronnych i 9000 euro dla projektów trójstronnych). Dodatkowo zostaną także przyznane wyróżnienia w formie nagród rzeczowych.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Patronat honorowy:

 

Przy wsparciu: