Menu

Informacje o konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

"Razem w Europie. Jeden cel" to motto aktualnego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. W tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży postanowiła poświęcić go tematowi różnorodności i z nadesłanych zgłoszeń wybrała 20 polsko-niemieckich i trójstronnych projektów, w ramach których w drugim etapie konkursu zostaną zorganizowane spotkania młodzieży poświęcone różnym zagadnieniom związanym z różnorodnością kulturową, religijną, światopoglądową i językową. Następnie na zakończenie konkursu polsko-niemieckie jury wybierze zwycięzców. 

Kiedy odbywa się konkurs?

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

Pierwszy etap (do końca 2017 roku)

  • do 20 września 2017 roku - nadsyłanie szkiców projektów za pośrednictwem udostępnionego formularza online.
  • październik 2017 roku - wybór finalistów konkursu w kategoriach: "wymiana szkolna" i "wymiana pozaszkolna" (łącznie do 20 projektów).
  • 27-30 listopada 2017 roku - seminarium wprowadzające w Krzyżowej dla organizatorów finałowych projektów (po jednej osobie z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego).

Seminarium będzie okazją do dopracowania koncepcji i programu projektów, skorzystania z doradztwa trenerów oraz ekspertów, a także wymiany doświadczeń i stworzenia sieci kontaktów.

 

Drugi etap (1 stycznia-31 października 2018 roku)

  • realizacja finałowych projektów.

 

Trzeci etap (styczeń/luty 2019 roku)

  • spotkanie podsumowujące połączone z prezentacją finałowych projektów. Obrady jury konkursu i uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży.

Wszelkie informacje dotyczące regulaminu konkursu i stawek zryczałtowanych mających zastosowanie przy spotkaniach młodzieży znajdą Państwo w prawej kolumnie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW