Menu

„Historia zaczyna się w rodzinie“ - polsko-niemiecko-ukraiński projekt dla młodzieży! Jest jeszcze kilka wolnych miejsc!

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM) zaprasza młodzież i studentów do udziału w polsko-niemiecko-ukraińskim projekcie "Historia zaczyna się w rodzinie", które odbędzie się od 3 do 9 lipca 2017 roku we Lwowie (Ukraina), od 5 do 11 listopada 2017 roku w Oświęcimiu oraz od 18 do 24 marca 2018 roku w Oldau (Niemcy).

Podczas pracy seminaryjnej zajmiemy się zagadnieniem, o czym i jak w naszych rodzinach prowadzony jest dialog międzypokoleniowy na temat historii oraz w jaki sposób powstaje świadomość historyczna? Na Ukrainie, w ramach warsztatów na temat historii mówionej, poznamy techniki prowadzenia wywiadu i nauczymy się je stosować, aby podczas drugiej części projektu w Polsce, na forum grupy, podzielić się informacjami i doświadczeniami zebranymi podczas badań nad wybranymi historiami rodzinnymi. Podczas projektu odwiedzimy Miejsca Pamięci we Lwowie, były obóz zagłady i koncentracyjny Auschwitz-Birkenau oraz były obóz koncentracyjny i dla jeńców wojennych Bergen-Belsen. W oparciu o różnorodne źródła poznamy losy rodzin dotkniętych skutkami niemieckiej i sowieckiej polityki okupacyjnej oraz nazistowskiej zagłady w Europie.

Poprzez odkrycie różnych historii rodzinnych ukażemy, jak poszczególne pokolenia w Polsce, Niemczech i na Ukrainie pamiętają o przeszłości, jakie podobieństwa i różnice pojawiają się w obrębie danego kraju i pomiędzy krajami. Efekty wspólnej pracy zostaną opracowane i udostępnione szerszej publiczności na przygotowanej przez uczestników i zespół prowadzący stronie internetowej.

Pierwsza część odbywa się we Lwowie/Ukraina (od 3 do 9 lipca 2017 roku), druga w Oświęcimiu (od 5 do 11 listopada 2017 roku, MDSM) i trzecia w Oldau/Niemcy (od 18 do 24 marca 2018 roku, Miejsce Pamięci Bergen-Belsen).

Opłata uczestnictwa: 200 złotych (za każdą część projektu - istnieje możliwość uzyskania zniżki przy opłacie seminaryjnej - w cenie przejazd, nocleg i wyżywienie).

 

Seminarium finansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w ramach programu grantowego "Zachować Pamięć" oraz Fundacji im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce.

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Elżbieta Pasternak

Fundacja na rzecz MDSM

 

tel.: 0048 843 23 77

 

e-mail: pasternak@mdsm.pl

 

www.mdsm.pl