Menu

Demokracja i partycypacja w wymianie polsko-niemieckiej - seminarium metodyczne w oparciu o metodę edukacji demokratycznej "Betzavta"

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V. zaprasza do udziału w seminarium dla multiplikatorów zaangażowanych w wymianę młodzieży, które odbędzie się od 24 do 27 listopada 2017 roku w Bad Bevensen koło Hamburga. 

Temat seminarium

Czy polsko-niemiecką wymianę młodzieży można zorganizować demokratycznie? Co to właściwie jest partycypacja? Jak przekonać się do oddelegowania części zadań w ręce młodzieży i czerpać radość z rezultatów wymiany współorganizowanej przez młodzież? I co może mieć wspólnego takie podejście do wymiany z demokracją jako ustrojem politycznym? Podczas seminarium będziemy szukać odpowiedzi na powyższe pytania. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji o własnym rozumieniu demokracji i jej rolą w życiu społecznym. Ponadto uczestnicy będą zastanawiać się nad projektem wymiany z wykorzystaniem różnorodnych metod partycypacji i integracji młodzieży. 

Metody

Podstawą metodyczną seminarium jest program treningu demokratycznego Betzavta-Miteinander. Koncepcja programu została wypracowana pod koniec lat 80. XX wieku w Izraelu, a następnie zaadaptowana w Niemczech, gdzie do dziś jest z powodzeniem stosowana jako element szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej. Jej podstawę stanowią ćwiczenia, w których istotne jest doświadczanie procesów partycypacyjnych i refleksja nad własną postawą i dokonywanymi wyborami. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy mają możliwość odniesienia niejednokrotnie abstrakcyjnego pojęcia demokracji do sytuacji codziennych, takich jak wyrażanie opinii, podejmowanie decyzji, relacje większość-mniejszość czy rozwiązywanie konfliktów. 

Uzupełnieniem programu stanowią metody integracyjne do wykorzystania podczas spotkań młodzieży, a także wykłady. 

Grupa docelowa

Multiplikatorzy wymiany uczniów/młodzieży, w tym nauczyciele, poszukujący inspiracji i nowych metod pracy w ramach wymiany 

Język

polski i niemiecki z tłumaczeniem symultanicznym 

Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane do 17 października 2017 roku na załączonym w ulotce formularzu (patrz ulotka do pobrania w prawej kolumnie). 

Koszty podróży

Uczestnicy z Polski mogą otrzymać częściowy zwrot kosztów podroży (patrz kalkulator kosztów podroży PNWM).

Koszty uczestnictwa 

Opłata za udział w seminarium wynosi 60 euro.

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Iwona Domachowska


tel.: +49 5821 955167


e-mail: iwona.domachowska@gsi-bevensen.de