Menu

Polsko-niemieckie seminarium „RÓŻNORODNOŚĆ JEST SZANSĄ”

Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza wszystkich do udziału w seminarium „Różnorodność jest szansą”, które odbędzie się od 11 do 13 kwietnia 2018 roku w Gdańsku.

Temat

Seminarium prowadzone będzie przez doświadczony zespół trenerów i referentów i daje następujące możliwości:

  • budowanie nowych i umacnianie istniejących sieci partnerstw pomiędzy szkołami i organizacjami, które działają na rzecz różnorodności w obu krajach; zachęcanie do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie różnorodności oraz realizowania projektów partnerskich w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM);
  • poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności metodycznych organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży w zakresie edukacji na rzecz różnorodności; opracowanie materiałów metodycznych uwzględniających specyfikę polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, wspieranie nowych projektów
  • pokazywanie dobrych praktyk i projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodziezy, które wspierają dialog, różnorodność i partycypację uczestników z wszystkich środowisk;

włączanie i większa partycypacja w projektach wymiany młodzieży osób z grup defaworyzowanych oraz z utrudnionym dostępem do międzynarodowej wymiany młodzieży.

Organizator

Gmina Miasta Gdańsk – Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Język

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie i konsekutywnie.

Grupa docelowa

Razem około 40 osób z Polski i Niemiec

Opłaty za uczestnictwo

150 złotych od uczestników z Polski. Opłata obejmuje koszty zakwaterowania (w pokoju 2-osobowym z łazienką), pełnego wyżywienia i koszty programu. Za dopłatą w wys. 80 złotych/noc istnieje (ograniczona) możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestników z Polski.

Miejsce

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk)

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w seminarium należy wypełnić formularz online i wysłać go najpóźniej do 28 lutego 2018 roku

Warunki uczestnictwa

Prosimy, aby na seminarium zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od środy do piątku włącznie.

 

Udział w seminarium możliwy jest tylko po oficjalnym zakwalifikowaniu przez organizatorów!

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Jakub Garsta

 

tel./faks: +48 58 520 68 51

 

e-mail: projekty@ssm.gda.pl

 

http://ssm.gda.pl/