Drukuj  Zamknij

„Wartości i silne strony charakteru w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla polskich i niemieckich nauczycieli

„Dialog Anna Malinowski” organizuje od 13 do 17 kwietnia 2018 roku w Karpaczu seminarium specjalistyczne dla nauczycieli zajmujących się międzynarodową wymianą młodzieży.

Temat seminarium

Poznanie swoich silnych stron oraz wartości, którymi młodzi ludzie mogą się w swoim życiu kierować, stanowi ważny i bogaty potencjał dla ich rozwoju. Międzynarodowe spotkanie młodzieży stwarza optymalne warunki, aby w relacjach z innymi ludźmi i inną kulturą, nie tylko poznać lepiej samego siebie, ale również poznać zależności jakie tkwią w międzynarodowym spotkaniu a jego wpływem na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

 

Jak poznać silne strony swojego charakteru? Jakimi wartościami kierować się w życiu? Jak pomóc młodym ludziom poznać i wykorzystać wartości, które pozwolą im być coraz lepszym? Jak wzbudzić u uczestników międzynarodowego spotkania ciekawość siebie i innych? Jak uwrażliwić ich na mądrość, transcendencję, czy sprawiedliwość? Jaką metodyką i narzędziami posłużyć się w realizacji tego tematu podczas wymiany? To tylko niektóre zagadnienia, których odpowiedzi tworzą program planowanego seminarium.

 

Jarosław Moeglich oraz Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również Jarosław Brodowski – kierownik referatu PNWM/Warszawa, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM.

Grupa docelowa

Zaproszeni są nauczyciele zajmujący się wymianą szkolną, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 13 marca 2018 roku. Koszt udziału w seminarium wynosi 160 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.

 

Kontakt

 

Anna Malinowski

 

tel.: +48 604 62 15 89

 

tel./faks: +48 62 747 56 82

 

e-mail: dialogannamalinowski@gmail.com

 

www.dialogmalinowski.edupage.org

 

 


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży