Drukuj  Zamknij

Wymiana młodzieży – demokratycznie! Seminarium projektowo-metodyczne w oparciu o metodę edukacji demokratycznej Betzavta-Miteinander

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V. organizuje od 11 do 14 maja 2017 roku w Bad Bevensen koło Hamburga seminarium dla multiplikatorów zaangażowanych w wymianę młodzieży.

Temat seminarium

Czy polsko-niemiecką wymianę młodzieży można zorganizować demokratycznie? Co to właściwie jest partycypacja? Jak przekonać się do oddelegowania części zadań w ręce młodzieży i czerpać radość z rezultatów wymiany współorganizowanej przez młodzież? I co może mieć wspólnego takie podejście do wymiany z demokracją jako ustrojem politycznym? Podczas seminarium będziemy szukać odpowiedzi na powyższe pytania. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji o własnym rozumieniu demokracji i jej roli w życiu społecznym. Ponadto uczestnicy będą zastanowią się nad projektem wymiany z wykorzystaniem różnorodych metod partycypacji i integracji młodzieży.

Metody

Podstawą metodyczną seminarium jest program treningu demokratycznego Betzavta-Miteinander. Koncepcja programu została wypracowana pod koniec lat 80. XX wieku w Izraelu, a następnie zaadaptowana w Niemczech, gdzie do dziś jest z powodzeniem stosowana jako element szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej. Jej podstawę stanowią ćwiczenia, w których istotne jest doświadczanie procesów partycypacyjnych i refleksja nad własną postawą i dokonywanymi wyborami. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy mają możliwość odniesienia niejednokrotnie abstrakcyjnego pojęcia demokracji do sytuacji codziennych, takich jak wyrażanie opinii, podejmowanie decyzji, relacje większość-mniejszość czy rozwiązywanie konfliktów.

Uzupełnieniem programu są metody integracyjne do wykorzystania podczas spotkań młodzieży, a także wykłady.

Grupa docelowa

Multiplikatorzy wymiany uczniów/młodzieży, w tym nauczyciele poszukujący inspiracji i nowych metod pracy w ramach wymiany.

Język seminarium

Język polski i niemiecki z tłumaczeniem symultanicznym

Zgłoszenia

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 10 kwietnia maja 2017 roku na załączonym w ulotce formularzu (patrz ulotka w PDF do pobrania w prawej kolumnie).

 

Uczestnicy z Polski otrzymają częściowy zwrot kosztów podroży wg kalkulatora kosztów podroży PNWM.

 

Opłata za udział w seminarium wynosi 60 euro.

 

Ulotka wraz z formularzem zgłoszeniowym i programem seminarium do pobrania znajduje się w prawej kolumnie.

Kontakt

 

Iwona Domachowska

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V.

 

Klosterweg 4

29549 Bad Bevensen

 

tel.: +49 5821 955 167

 

e-mail: iwona.domachowska@gsi-bevensen.de

 

www.gsi-bevensen.org


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży