Menu

Bal Debiutantów. Witamy w kolorowym świecie wymiany uczniów!

"Bal Debiutantów" Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), który odbędzie się od 3 do 6 marca 2018 roku w Hirschluch (Niemcy), zaprezentuje Państwu podstawowe i najważniejsze kroki w projekcie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. Aby je dobrze opanować wyposażymy Państwa w niezbędne informacje, jak zabrać się za przygotowanie projektu międzynarodowego. Ponadto będą mieli Państwo możliwość przestudiowania od A do Z wszystkich kwestii dotyczących finansowania spotkań młodzieży. Nie zabraknie intensywnych zajęć o charakterze warsztatowym oraz wymiany doświadczeń w gronie koleżanek i kolegów ze szkół z Polski i Niemiec.

Koszt

100 złotych dla uczestników z Polski oraz 30 euro dla uczestników z Niemiec. Wpisowe obejmuje koszty zakwaterowania, pełne wyżywienie i koszty programu. Koszty dojazdu uczestnicz pokrywają we własnym zakresie.

Język

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie, zatem znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

Uczestnicy

Maksymalnie 22 nauczycieli z Polski i z Niemiec. Seminarium adresowane jest do nauczycieli, których szkoła posiada szkołę partnerską w Niemczech.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2017 roku poprzez formularz ONLINE. Przy dużym zainteresowaniu PNWM zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu przyjmowania zgłoszeń.

 

 

Dalsze informacje na temat spotkania znajdą Państwo w ulotce w prawej kolumnie strony.

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Dominika Gaik

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

tel.: + 48 22 518 89 38

 

e-mail: gaik@pnwm.org