Menu

Konferencja "Dialog międzyreligijny w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży"

PNWM zaprasza przedstawicieli szkół oraz instytucji oświatowych do udziału w konferencji „Dialog międzyreligijny w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży”, która odbędzie się od 13 do 15 września 2017 roku w Instytucie Gustava Stresemanna w Bonn.

 

Uczestnicy konferencji – początkujący  i doświadczeni praktycy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży -wspólnie z ekspertami różnych wyznań, będą mogli zastanowić się, jak efektywnie wykorzystać potencjał wynikający z obecności wyznawców różnych religii oraz osób niewierzących na spotkaniach polsko-niemieckich? Czy możliwy jest między nimi dobry dialog?

Cel konferencji

Spotkanie pozwoli uczestnikom zorientować się, jakie wyzwania stoją przed organizatorami projektów wymiany polsko-niemieckiej w obliczu zmian zachodzących we współczesnej Europie. Zjawisko migracji nasila się, a młodzież pod względem religii różni się już na poziomie grupy z jednego kraju. Jakie ma to znaczenie dla planowania polsko-niemieckich spotkań młodzieży? Zastosowanie różnorodnych metod w trakcie konferencji, między innymi panelu dyskusyjnego czy warsztatów w grupach, ma na celu wyposażenie organizatorów spotkań w nowe sposoby pracy z młodzieżą i rodzicami, zainspirowanie ich nowymi tematami oraz wymianę doświadczeń.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem formularza online do 14 lipca 2017 roku.

 

 

Więcej informacji znajduje się w ulotce w prawej kolumnie.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW