Drukuj  Zamknij

„To be or not to be ... a European?” - nowa edycja trójnarodowego konkursu dla młodzieży Young Europeans Award

Organizatorzy konkursu z Polski, Niemiec i Francji zapraszają młodych ludzi z krajów Trójkąta Weimarskiego do udziału w drugiej edycji Young Europeans Award  pod hasłem „To be or not to be... a European?“. Celem tego konkursu jest rozwój zarówno dialogu i wymiany pomiędzy tymi trzema krajami, jak również kontaktów ze zmieniającym się co roku krajem-gościem. Gościem honorowym w edycji przypadającej na lata 2017-2018 jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

W czasach, kiedy wydaje się, że wśród naszych społeczeństw słabnie idea europejska, należy skupić się nad młodzieżą jako przyszłością naszego kontynentu. Konkurs Young Europeans Award zamierza zachęcić młodzież do zastanowienia się nad swoją wizją Europy i do aktywnego udziału w procesie europejskim.

 

Zaangażowanie młodych uczestników w projekty pierwszej edycji konkursu zmotywowało organizatorów do kontynuacji i rozszerzenia tego tematu w nowej edycji.

 

Do konkursu mogą zgłaszać się klasy szkolne lub pozaszkolne grupy młodzieży w wieku do 21 lat z Polski, Niemiec i Francji, które stworzą wspólny, trójnarodowy projekt. Wybór tematu zależy od uczestników, a może on dotyczyć różnych dziedzin, np. geografii, kultury, dziennikarstwa, sztuki, a także społeczeństwa lub polityki. Do realizacji projektu mogą zostać wykorzystane dowolne środki: tekst, nagrania audio i wideo, fotografia, strony internetowe, a także przedstawienia artystyczne lub inne.

Projekty we współpracy z młodzieżą z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej są również mile widziane.

 

Zespoły mogą przesłać swoje projekty za pośrednictwem specjalnej strony internetowej do 1 marca 2018 roku. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem niemieckiego reżysera Volkera Schlöndorffa wyłoni zwycięski projekt. Wygrać można pobyt w Warszawie z oficjalną ceremonią wręczenia nagrody.

 

Konkurs, którego pierwsza edycja odbyła się pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych i w ramach Trójkąta Weimarskiego, jest wspólną inicjatywą następujących instytucji: Fundacji Kultury Allianz (Allianz Kulturstiftung), Fundacji Hippocrène, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW/OFAJ), we współpracy z UK-German Connection.

 

Dalsze informacje znajdą Państwo na specjalnej stronie nagrody

Kontakt

 

Anna Fudala

Menedżer projektu "Young Europeans Award"

Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 


Molkenmarkt 1
10179 Berlin

 

tel. +49 30 288 757 73

 

e-mail: young-europeans-award@dfjw.org


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży