Menu

Ukraina stawia na edukację patriotyczną i zaangażowanie młodzieży – wymiana doświadczeń podczas polsko-niemiecko-ukraińskiego forum

Jak wygląda praca z młodzieżą na Ukrainie? Jakie cele stawiają sobie młodzi ludzie? Co im daje międzynarodowa wymiana? Na te i inne pytania odpowiedzi szukało blisko stu polskich, niemieckich i ukraińskich uczestników forum Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) „Młodzież na Ukrainie” 19 maja 2017 roku w Berlinie. Spotkanie młodzieży, ekspertów z dziedziny nauki, edukacji i współpracy międzynarodowej oraz przedstawicieli administracji służyło wymianie doświadczeń.

Priorytety ukraińskiej polityki młodzieżowej

Jak wygląda polityka młodzieżowa na Ukrainie oraz jak można ja odnieść do polityki europejskiej, mówili we wprowadzeniu ukraiński wiceminister sportu i młodzieży Oleksandr Yarema oraz dr Maksymilian Fras z London School of Economics.  Obok edukacji narodowo-patriotycznej i aktywności społecznej młodzieży kluczowymi celami programu ukraińskiej polityki młodzieżowej na lata 2016-2020 są m.in. zdrowy styl życia oraz zatrudnienie młodzieży i polityka mieszkaniowa. W koncepcji znajdują się także programy wsparcia dla młodych ludzi z terytoriów czasowo okupowanych, w tym uchodźców, oraz plany rozwoju edukacji pozaformalnej i współpracy międzynarodowej.

 

Czego brakuje? Według Maksymiliana Frasa aktualna strategia zakłada wprawdzie aktywny udział młodzieży w życiu społecznym i kształtowaniu polityki młodzieżowej, lecz brak w niej instrumentów monitorowania i ewaluacji osiągniętych celów. Za konieczne uważał także działania podnoszące stopień akceptacji społecznej dla zaangażowania obywatelskiego i pracy z młodzieżą na Ukrainie.

 

Jak przedstawił wiceminister Yarema, do tej pory tylko 2% młodych ludzi było zaangażowanych w działalność organizacji młodzieżowych. Z oferty organizacji pozarządowych w swoim życiu skorzystało już choć raz 21% młodych Ukraińców.

Co daje międzynarodowa wymiana młodzieży?

Na podstawie ewaluacji 13 polsko-niemiecko-ukraińskich projektów spotkań młodzieży z 2016 roku niemiecka socjolog Verena Henkel zaprezentowała, co międzynarodowa wymiana wnosi do osobistego rozwoju młodych ludzi. O swoje doświadczenia z projektu zapytanych zostało ponad 440 młodych ludzi z wszystkich trzech krajów. Dla prawie 40% z nich spotkanie to stanowiło pierwszy w życiu pobyt za granicą i kontakt z rówieśnikami z pozostałych krajów. Młodzi ludzie szczególnie doceniali to, że poznali nowych przyjaciół (ponad 80%)  i że mogli odkryć sami w sobie nowe cechy (ponad 60%). 53% podało, że spotkanie przyczyniło się do lepszego zrozumienia przez nich aktualnej sytuacji politycznej i społecznej w innych krajach.

Wpływ sytuacji politycznej na młodych ludzi

W jednej z trzech grup tematycznych goście forum dyskutowali o różnych środowiskach społecznych młodych ludzi oraz wpływie sytuacji politycznej na Ukrainie na ich życie. Rozmowa w innym gronie poświęcona była formom i programom wspierania projektów z udziałem ukraińskiej młodzieży. Przedstawiono także ofertę i zapotrzebowanie na projekty dla młodych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, mających na celu wsparcie rozwoju osobistego i zaangażowania w życiu społecznym.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW