Menu

Wolontariat w kraju sąsiada

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen oferują wszystkim zainteresowanym możliwość odbycia stażu wolontariackiego w różnego rodzaju instytucjach w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym. Wolontariat rozpoczyna się 1 września 2018 roku i jest przeznaczony dla osób w wieku od 17 do 26 lat (w indywidualnych przypadkach do 30 lat).

Wolontariat można odbyć w następujących placówkach:

Chętni z Polski:

 • przedszkole w Zittau, asystent języka polskiego, animator językowy,
 • Szkoła Waldorfska w Görlitz, asystent językowy, pomoc w świetlicy (zajęty),
 • Ośrodek Doświadczalny School_lab w Dreźnie, opieka z młodzieżą, przeprowadzanie eksperymentów,
 • Przedszkole waldorfskie w Görlitz, pomoc podczas zajęć, opieka nad dziećmi,
 • Przedszkole w Ullersdorf (koło Drezna), pomoc podczas zajęć, opieka nad dziećmi,
 • ośrodek opieki w Großhennersdorf, opieka nad osobami z niepełnosprawnością,
 • ośrodek opieki dla osób z niepełnosprawnością w Dreźnie, opieka nad osobami z niepełnosprawnością,
 • Meetingpoint Music Messiaen e.V. Görlitz, praca projektowa na temat muzyki i historii,
 • Muzeum Śląskie w Görlitz, praca projektowa, przygotowywanie wystaw, tłumaczenia,
 • Alternatywna Szkoła w Dreźnie, pomoc podczas zajęć, zajęcia pozalekcyjne,
 • Przedszkole w Dreźnie, pomoc podczas zajęć, opieka nad dziećmi (zajęty).

 Chętni z Niemiec:

 • Stowarzyszenie Tratwa Wrocław, praca projektowa z młodzieżą i z seniorami,
 • przedszkole w Zielonej Górze, opieka nad dziećmi, asystent językowy,
 • przedszkole w Żarach, asystent języka niemieckiego, animator językowy,
 • Zespól Szkół Ogólnokształcących w Żarach, asystent języka niemieckiego, animator językowy,
 • Szkoła w Zielonej Górze, asystent języka niemieckiego, animator językowy,
 • Dom Kultury i biblioteka w Trzebielu, pomoc w przygotowywaniu imprez kulturalnych, spotkań, programów czasu wolnego,
 • Fundacja Hobbit we Wrocławiu, organizacja czasu wolnego dla młodzieży (zajęty),
 • dwujęzyczne przedszkole w Raszowej koło Opola, asystent językowy (zajęty),
 • Europejska Fundacja Kultury i Oświaty w Zielonej Górze, asystent językowy w szkole (zajęty).

Informacje organizacyjne

Wyjazd do Polski odbywa się w ramach Międzynarodowego Wolontariatu Młodzieżowego (IJFD) a wyjazd do Niemiec w ramach Niemieckiego Wolontariatu Krajowego (BFD). Organizatorzy pokrywają koszty ubezpieczenia wolontariuszy w okresie stażu oraz koszty uczestnictwa w seminariach (25 dni) w grupie polsko-niemieckiej. Zapewniają także fachową opiekę pedagogiczną w placówkach. Opłaty związane z mieszkaniem i wyżywieniem wolontariusze pokrywają z otrzymywanego kieszonkowego.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje zgłoszenia obejmujące CV i list motywacyjny, odpowiednio w języku polskim i niemieckim (ew. angielskim), do 1 lipca 2018 roku do Christophera Schneider-Larisa. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dokładne informacje o aktualnych placówkach, ramy organizacyjne oraz doświadczenia poprzednich wolontariuszy można znaleźć tutaj

 

Chcesz zorganizować sobie życie w nowym miejscu? Chcesz pomagać przy nauce języków obcych? Chcesz współorganizować koncerty, imprezy, warsztaty? Chcesz wziąć udział w spotkaniach młodzieży i samemu takie prowadzić, a przy tym poznać inny kraj i język? To wszystko jest możliwe podczas 12-miesięcznego polsko-niemieckiego wolontariatu!

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Christoph Schneider-Laris

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH

 

tel.: +49 351 - 49 166 62, +48 513 644 848 

 

e-mail: schneider-laris@parisax-freiwilligendienste.de