Menu

Voting4Europe – Young European Elections Campus 2019

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (DFJW) i Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (BpB) zapraszają do udziału w polsko-niemiecko-francuskim spotkaniu młodzieży „Voting4Europe”, które odbędzie się od 25 do 28 kwietnia 2019 roku w Strasburgu.

Dyskusje i warsztaty o Unii Europejskiej

Z okazji zbliżających się tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego PNWM, DFJW, BpB i Vote&Vous organizują spotkanie dla 100 młodych osób z Polski, Niemiec i Francji w mieście-siedzibie Parlamentu Europejskiego – Strasburgu.

Program Eurocampu będzie poświęcony dyskusjom zarówno o szansach rozwoju i potencjale Unii Europejskiej, jak i o eurosceptycznych i antyeuropejskich postawach. Omówione zostaną także możliwości partycypacji młodych osób i  ich wpływu na opinię publiczną w Europie.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają narzędzia komunikacji społecznej oraz metody tworzenia kampanii medialnych. W zespołach z innymi młodymi ludźmi z Polski, Niemiec i Francji będą mieli okazję przećwiczyć tworzenie przykładowych kampanii zachęcających do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Grupa docelowa

Młodzi ludzi z Polski w wieku od 18 do 28 lat, zaangażowani w tematykę europejską oraz unijną. (Rekrutację uczestników z Niemiec i Francji prowadzą DFJW i BpB).

Warunki uczestnictwa

  • wiek: od 18 do 28 lat,
  • zainteresowanie tematyką  związaną z Europą, Unią Europejską i wyborami do Parlamentu Europejskiego,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w obsłudze mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter itd.),
  • zaangażowanie społeczne.

Koszty

Koszty udziału w całości pokrywają organizatorzy.

Dla osób z długim dojazdem organizatorzy zapewniają dodatkowy nocleg z 24 na 25 kwietnia.

Koszty podróży zostaną zwrócone po zakończeniu seminarium. Zwrot dotyczy biletów za przejazd drugą klasą kolei lub ewentualnie za przelot w klasie ekonomicznej do maksymalnej kwoty 1000 złotych.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń minął 24 lutego 2019 roku.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW