Menu

Bal Debiutantów - seminarium dla osób początkujących w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli z Polski i Niemiec, którzy nie mają jeszcze do­świadczenia w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej do wzięcia udziału w "Balu Debiutantów", który odbędzie się od 7 do 10 kwietnia 2019 roku w Dreźnie.

 

"Bal Debiutantów" Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) zaprezentuje Państwu podstawowe i najważniejsze kroki w projekcie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. Aby je dobrze opanować wyposażymy Państwa w niezbędne informacje, jak zabrać się za przygotowanie projektu międzynarodowego. Ponadto będą mieli Państwo możliwość przestudiowania od A do Z wszystkich kwestii dotyczących finansowania spotkań młodzieży. Nie zabraknie intensywnych zajęć o charakterze warsztatowym oraz wymiany doświadczeń w gronie koleżanek i kolegów ze szkół z Polski i Niemiec.

Data i miejsce szkolenia 

  • od 7 do 10 kwiatnia 2019 roku w Dreźnie (Evangelische Tagungs- und Freizeitstätte Dresden) 

Grupa docelowa

  • maksymalnie 22 nauczycieli z Polski i z Niemiec

 

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy nie mają do­świadczenia w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej i chcą, wraz z innymi uczestnikami, pracować nad doskonaleniem współpracy w dwunarodowych zespołach.

 

Seminarium adresowane jest do nauczycieli, których szkoła posiada szkołę partnerską w Niemczech. To seminarium nie służy znalezieniu szkoły partnerskiej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane do 22 lutego 2019 roku, wyłącznie poprzez formularz online.

Koszty szkolenia

110 złotych dla uczestników z Polski oraz 55 Euro dla uczestników z Niemiec.

Cena ta obejmuje koszty zakwaterowania, pełne wyżywienie i koszty programu.

Koszty dojazdu PNWM refunduje w wysokości stawek ryczałtowych PNWM

Język

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie, zatem znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

Warunki uczestnictwa

Prosimy, aby na szkolenie zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć w całym szkoleniu (od niedzieli, od godz. 16:30, do środy do godz. 13.00).

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane zostaną osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

Prowadzący

 

  • Natalia Krasowska; trenerka PNWM, koordynatorka projektów w stowarzyszeniu Aktion Zivilcourage e. V.  
  • Klaus Waiditschka; dyplomowany pedagog socjalny, trener PNWM, kierownik referatu międzynarodowej współpracy mło­dzieży w Stowarzyszeniu Pomocy Młodzieży i Pracy Społecznej (Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V.).

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW