Drukuj  Zamknij

Europa 1918-2018: seminarium warsztatowe dla polskich i niemieckich młodych ekspertów

GFPS-Polska i GFPS e.V. zapraszają młodych multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany do udziału w seminarium warsztatowym od 19 do 21 października 2018 roku w Warszawie

2018 jest rokiem 100. rocznicy odzyskania państwowości przez Polskę i zarazem narodzin „młodych“ demokracji opartych na nowoczesnych demokratycznych zasadach, wśród nich II Rzeczypospolitej i Republiki Weimarskiej.

Rocznice te przypadły na czasy, w których w Europie mocno akcentowane są interesy narodowe a współpraca międzynarodowa traktowana jest jako słabość. Również stosunki polsko-niemieckie są tym dotknięte. W przypadku stosunków politycznych mowa jest o kryzysie i „oniemieniu”.

Cele seminarium

W kontekście tych wydarzeń partnerskie stowarzyszenia GFPS-Polska i GFPS e.V. zapraszają do udziału w „Europa 1918-2018: seminarium warsztatowe dla polskich i niemieckich młodych ekspertów”, które odbędzie się od 19 do 21 października 2018 roku.

Wspólnie w gronie 30 młodych ekspertów, aktywnych w polsko-niemieckiej wymianie nastąpi wymiana doświadczeń i poglądów w następujących kwestiach:

  • czy i jak tematy obecne w sferze politycznej i przekazie medialnym wpływają na naszą codzienność (pracy),
  • jak powinien wyglądać stosunek do historii,
  • co myślimy o debatach wokół przestrzegania wartości demokratycznych
  • i jakich tematów nam brakuje w polsko-niemieckiej wymianie.

 

Charakter warsztatowy seminarium pozwoli poza tym:

  • popracować nad konkretnymi propozycjami rozwiązań
  • oraz znaleźć partnerów do potencjalnych kooperacji.

 

Tegoroczne Forum Polsko-Niemieckie odbędzie się w Berlinie. Wyniki seminarium mają zostać zaprezentowane na Forum jako „głos młodych”.

W zgłoszeniu należy zaznaczyć, czy chcesz wziąć udział tylko w seminarium, czy także w Forum Polsko-Niemieckim.

Kwestie organizacyjne

Kiedy: od 19 do 21 października 2018 roku

(przyjazd 19 października do godz. 17:00, wyjazd 21 października po godz. 19:00, ewentualnie kolejnego dnia ranem)

Gdzie: Warszawa

Dla kogo: młodych ekspertów (maks. 40 lat) z najróżniejszych dziedzin i o różnych poglądach politycznych.

Jeśli pracujesz w miejscu pamięci, domu spotkań, instytucie, fundacji, firmie lub na uczelni, jesteś (niezależnym/-ą) dziennikarzem/-ką, trenerem/-ką, analitykiem/-czką lub wolontariuszem/-ką NGO działającej na rzecz wymiany pomiędzy Polską i Niemcami zgłoś się!

Opłata: Dzięki kooperacji z partnerem projektu, Fundacją Konrada Adenauera, i wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Federalnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych udział w projekcie (w tym koszty wyżywienia, noclegu i programu) jest bezpłatny. Koszty podróży są zwracane do wysokości maks. 400 złotych (za przejazd z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem, wzgl. z miejsca zamieszkania do Warszawy i potem do Berlina) po zakończeniu seminarium.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzu online do 14 września 2018  roku

Kontakt

 

Maria Albers

GFPS-Polska i rada GFPS e.V.

 

e-mail: maria.albers@gfps.org

 

 

 

 


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży