Menu

Godność ludzka jest (nie)naruszalna – edukacja historyczno-obywatelska w miejscach pamięci

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Miejsce Pamięci "Eutanazja" w Lüneburgu zapraszają nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w seminarium metodycznym z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej i pedagogiki miejsc pamięci, które odbędzie się od 28 listopada do 2 grudnia 2018 roku w Lüneburgu i Lohheide.

Treści i metody

Celem warsztatów jest przybliżenie Miejsca Pamięci "Eutanazja" w Lüneburgu oraz miejsca pamięci, jakim jest były obóz koncentracyjny Bergen-Belsen.

Pragniemy nie tylko aktywnie zapoznać Państwa z metodami, ale również przedstawić możliwość ich późniejszego zastosowania w realizowanych polsko-niemieckich wymianach uczniów.

Podczas seminarium postaramy się:

  • zachęcić Państwa do organizowania wymiany szkolnej zorientowanej na edukację historyczno-obywatelską,
  • przygotować nauczycieli do wizyt w miejscach pamięci II wojny światowej podczas polsko-niemieckich spotkań uczniów i do realizacji projektów w ramach programu dotacji PNWM "Zachować pamięć",
  • zapoznać Państwa z konkretnymi metodami nadającymi się do zastosowania podczas polsko-niemieckich wizyt w miejscach pamięci,
  • w formie warsztatów przedstawić metody i materiały dotyczące m.in. takich tematów jak: prawa człowieka, pozbawienie praw osób z niepełnosprawnościami wczoraj i dzisiaj, związek między Holokaustem a eutanazją,
  • dać uczestnikom okazję do refleksji oraz dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i ekspertami.

Informacje organizacyjne

Grupą docelową projektu są przede wszystkim nauczyciele z polskich i niemieckich szkół (12 + 12), organizujący polsko-niemieckie spotkania młodzieży.

Koszt udziału w seminarium to 190 złotych dla uczestników z Polski.

Koszty podróży uczestników mogą być dofinansowane zgodnie ze stawkami wynikającymi z Wytycznych PNWM. Mogą je Państwo obliczyć przy pomocy kalkulatora kosztów podróży.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2018 roku wyłącznie na formularzu online.

 

Dalsze informacje dotyczące planowanego programu znajdą Państwo w ulotce w prawej kolumnie.

 

Seminarium jest dofinansowane przez Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten.

http://www.stiftung-ng.de/

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Piotr Kwiatkowski

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(biuro w Warszawie)

 

e-mail: kwiatkowski@pnwm.org

Zdjęcie: Karsten Schulte