Menu

Godność ludzka jest (nie)naruszalna – seminarium metodyczne dla nauczycieli

Miejsce Pamięci Bergen-Belsen oraz Miejsce Pamięci „Eutanazja“-Lüneburg we współpracy z PNWM zapraszają od 30 września do 4 października 2020 roku do Lüneburga oraz Lohheide (Niemcy/Dolna Saksonia) na seminarium metodyczne dla nauczycieli realizujących polsko-niemieckie projekty wymiany.

 

Cele

Wizyty w Miejscach Pamięci oraz projekty historyczne są często ważnym elementem polsko-niemieckich projektów wymiany szkolnej i pozaszkolnej młodzieży. Podczas seminarium zostanie przedstawione Miejsce Pamięci »Eutanazja« w Lüneburgu oraz Miejsce Pamięci Bergen-Belsen jako miejsca polsko-niemieckich projektów spotkań. Ponadto uczestnicy będę motywowani do przygotowania własnych projektów.

 

Grupa docelowa

Osoby zaangażowane w realizacje projektów polsko-niemieckiej wymiany oraz pracujące w instytucjach kultury/społecznych lub planujące takie zaangażowanie (nauczyciele, multiplikatorzy ośrodków kształcenia, miejsc pamięci oraz muzeów).

 

Treści

  • przygotowanie do odwiedzania miejsc pamięci związanych ze zbrodniami nazistowskimi w ramach polsko-niemieckich wymian szkolnych oraz do realizacji projektów w ramach programu PNWM „Zachować pamięć”
  • poznanie metod i materiałów metodycznych na temat: praw człowieka, pozbawienie praw osób z niepełnosprawnościami, związku między Holokaustem a eutanazją, bibliografii oraz oral history
  • wymiana doświadczeń

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać online lub pod adresem info@tratra.pl (dla uczestników z Polski) albo info@gedenkstaette-lueneburg.de (dla uczestników z Niemiec) do 15 czerwca 2020 roku. Zgłoszenia można również przesłać skanując kod QR (znajdujący się w prawej kolumnie).

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW