Menu

Konferencja „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”

Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole, otwartość na świat, odkrywanie i rozwijanie swoich mocnych stron – to tylko niektóre z korzyści, jakie młodym ludziom daje udział w międzynarodowej wymianie. O tym, jak wpływa ona na życie uczniów, ich szkoły i środowiska lokalnego oraz jak ją wzmocnić, rozmawiali uczestnicy pierwszej ogólnopolskiej konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych” 2 kwietnia w Warszawie.

Blisko 120 nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratoriów, jednostek samorządu terytorialnego i edukacji pozaformalnej uczestniczyło w konferencji na zaproszenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Wzmocnienie kompetencji społecznych

Dotychczas prawie 1,5 miliona młodych Polaków wzięło w spotkaniach polsko-niemieckich i trójstronnych dofinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) od 1993 roku, a ponad 200 tysięcy od 2014 roku w aktualnej edycji programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach wspieranych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Jak pokazały badania Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE z 2016 roku, prowadzone we współpracy z siecią Narodowych Agencji Erasmus+ w całej Europie, prawie 90% uczestników wymian dzięki udziałowi w projektach wzmocniło swoje kompetencje społeczne – między innymi lepiej odnajduje się w nowych sytuacjach i jest bardziej pewna siebie. 

Wymiana to nie wycieczka

Na istotną rangę i potencjał międzynarodowych projektów dla uczniów zwracają uwagę PNWM i FRSE, instytucje wiodące we wspieraniu projektów wymian realizowanych przez polskie organizacje. Wspólnie dostrzegają potrzebę znalezienia systemowych rozwiązań dla międzynarodowych projektów i formalnego wpisania ich w proces edukacyjny. – Chcemy „odczarować” mit wymiany jako wyjazdu jedynie na zagraniczną wycieczkę, podczas której można podszlifować język– mówi dyrektor zarządzająca PNWM Ewa Nocoń. – Jak również to, że projekty międzynarodowe są tylko dla najlepszych – dodaje Nocoń. – Wymiana młodzieży ma być dostępna dla wszystkich, także dla uczniów, którym z różnych powodów trudniej jest wyjechać na zagraniczny projekt. Dlatego oprócz standardowego wspierania Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży kieruje specjalne programy do uczniów szkół zawodowych czy specjalnych.

Programy szeroko znane w szkołach

Największym z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest program Erasmus+, który m.in. pozwala nauczycielom realizować projekty współpracy szkół i wymiany uczniów, będące elementem realizacji podstawy programowej i jednocześnie uatrakcyjnieniem procesu nauczania. – Program Erasmus+ w Polsce osiągnął pewną masę krytyczną – mówi dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. – Każdy, kto działa w edukacji, jakoś się o niego otarł, wszyscy go znają. Dzięki temu można śmiało powiedzieć, że Erasmus ma realny wpływ na polski system edukacji. Dlatego też ważne jest podjęcie dialogu z przedstawicielami instytucji związanych z systemem edukacji w Polsce, co jest zakładanym celem konferencji organizowanej wspólnie przez FRSE i PNWM.    

Pomysły i postulaty

Podczas warsztatów uczestnicy konferencji zdefiniowali trudności, które pojawiają się w trakcie przygotowywania i realizacji wymiany, a następnie wypracowali postulaty do konkretnych grup – dyrektorów szkół, instytucji wspierających wymianę czy jednostek samorządu terytorialnego – od których zależna jest wymiana. Rezerwa celowa na zaliczki na wymianę w samorządach, spotkania informacyjne dla rodziców z udziałem innych rodziców, którzy już kiedyś brali udział w projektach, odciążenie nauczycieli organizujących wymianę w szkole czy obowiązkowe praktyki na międzynarodowych projektach dla studentów kierunków pedagogicznych – to tylko kilka z kilkudziesięciu pomysłów służących wzmocnieniu międzynarodowej wymiany wypracowanych przez uczestników.

Organizatorzy konferencji

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dotuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie oraz trójstronne projekty. Od ponad 25 lat buduje pokojowe sąsiedzkie relacje. Dofinansowała już ponad 75 tysięcy projektów, w których wzięło udział blisko 3 miliony młodych ludzi z Polski i Niemiec.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat efektywnie zarządza dziesiątkami programów i inicjatyw edukacyjnych w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej. FRSE pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014–2020, oferując działania w sektorze edukacji szkolnej, zawodowej, dorosłych, młodzieży i szkolnictwa wyższego. Równolegle realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, EPALE i European Language Label. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA). FRSE realizuje też Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Od 2018 roku pełni rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, oraz funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW