Menu

Konferencja "Edukacyjny wymiar wymian szkolnych - szanse i wyzwania dla szkół"

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na konferencję "Edukacyjny wymiar wymian szkolnych - szanse i wyzwania dla szkół", która odbędzie się od 10 do 12 czerwca 2018 roku w Krzyżowej.

 

Do udziału w przedsięwzięciu pragniemy zaprosić kuratoria oświaty, organy prowadzące szkoły, dyrekcje szkół, przedstawicieli instytucji wspierających oraz podmioty działające w obszarze edukacji pozaformalnej, aby wspólnie szukać rozwiązań - w tym także strukturalnych - umożliwiających optymalne wykorzystanie w szkołach potencjału, jaki niosą ze sobą projekty wymian.

 

Dla młodego człowieka udział w wymianie młodzieży jest często mocnym i ważnym doświadczeniem. W ramach konferencji chcemy pogłębić zrozumienie zjawisk, które mają miejsce, kiedy młodzi ludzie stają twarzą w twarz z rówieśnikami z innego kraju. Będziemy  także szukać rozwiązań umożliwiających szkołom optymalne wykorzystanie potencjału edukacyjnego, jaki niesie ze sobą projekt wymiany. W ten sposób - w duchu dialogu między przedstawicielami kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, dyrektorami szkół, przedstawicielami ośrodków edukacji pozaformalnej oraz instytucji wspierających wymiany młodzieży - pragniemy połączyć siły na rzecz podnoszenia jakości oferty edukacyjnej dla młodych ludzi. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia (do pobrania w prawej kolumnie) można przesyłać do 30 maja 2018 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego oraz Kreisau Initiative e.V.

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Daniel Bodył

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

tel.: 48 74 85 00 121, +48 797 993 701

 

e-mail: daniel@krzyzowa.org.pl

 

 

Dominik Całka

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego 


tel.: +48 600 717 960, +48 74 85 00 352

 

e-mail: dominik.calka@krzyzowa.org.pl