Menu

Kurs dla tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych 2020

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz viadrina sprachen gmbh organizują od 25 do 31 lipca 2020 roku we Frankfurcie nad Odrą kurs wprowadzający dla tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych.

Podczas międzynarodowych wymian (młodzieży) komunikacja jest ogromnie ważna dla powodzenia realizowanego projektu. Aby ułatwić ją uczestnikom programu, tłumacz dla grup powinien nie tylko przekładać znaczenie wypowiedzi, ale również przekazywać pozajęzykowe kody kulturowe.

Cel

Kurs dla tłumaczy nie jest kursem językowym, lecz służy poznawaniu i ćwiczeniu technik tłumaczeniowych i komunikacyjnych. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności, pozwalające im na językową, merytoryczną oraz organizacyjną pracę z polsko-niemieckimi grupami młodzieżowymi.

Grupa docelowa

Osoby prowadzące programy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (oraz pracujące dla instytucji kulturowo-społecznych mających wiele kontaktów z młodzieżą) z bardzo dobrą znajomością języka partnera oraz pewnym doświadczeniem w tłumaczeniach ustnych.

Tematy i metody

  • wprowadzenie w teorię tłumaczenia,
  • ćwiczenia m.in. z retoryki,
  • pojęcia związane z daną kulturą oraz tautonimy,
  • praktyczne tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne „w terenie“
  • warsztaty dotyczące roli tłumacza-animatora,
  • ćwiczenia z zakresu animacji językowej.

Organizatorzy zapewniają

  • zajęcia oraz wycieczkę,
  • zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych w nowoczesnym akademiku w Słubicach,
  • potwierdzenie uczestnictwa w języku polskim i niemieckim.

Termin  i miejsce

Kurs odbędzie się od 25 do 31 lipca 2020 roku we Frankfurcie nad Odrą. 

Koszt

Koszt kursu dla uczestników mieszkających w Polsce wynosi 135 euro.

Uczestnicy sami pokrywają koszty podróży do i z Frankfurtu nad Odrą. (Koszty podróży mogą zostać częściowo zwrócone wg. stawek PNWM.) Ponoszą też koszty wyżywienia (poza wspólnie zorganizowanymi posiłkami) oraz koszty ubezpieczenia KL/NNW.

Zgłoszenia

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie należy przesłać (mailem lub faksem) na właściwym formularzu do 1 czerwca 2020 roku.

Organizatorzy skontaktują się z Państwem bezpośrednio po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Kurs dofinansowany będzie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW