Drukuj  Zamknij

Międzynarodowe szkolenie z zakresu prowadzenia grup oraz projektów międzykulturowych

Projekt Lanterna futuri zaprasza na szkolenie z zakresu prowadzenia grup i projektów międzykulturowych. To roczne szkolenie ma na celu zachęcić osoby zaangażowane do kierowania grupami w swoim regionie i realizacji z nimi konkretnych projektów międzykulturowych oraz umożliwi im uzyskanie kwalifikacji i tworzenie sieci  kontaktów. Pierwsza część szkolenia odbędzie się od 24 do 27 stycznia 2019 roku w Großhennersdorf (Niemcy).

Cele szkolenia

W ramach grupy szkoleniowej każdy przyszły lider będzie wspierany w:

 • dalszym rozwoju indywidualnej wiedzy i kompetencji lidera grup międzykulturowych i projektów w zakresie edukacji grupowej i planowania projektów,
 • pozyskiwaniu radości i kreatywności w międzykulturowym uczeniu się,
 • wypróbowywaniu nowych metod i uczeniu się ich zastosowania,
 • sprawdzaniu i analizie samodzielności i własnej odpowiedzialności w międzykulturowym zespole, dzięki przygotowaniu, realizacji i ewaluacji praktycznego projektu,
 • nawiązywaniu nowych kontaktów w ramach sieci specjalistów,
 • poznaniu i praktycznym wykorzystywaniu własnych atutów.

 

Łączny czas seminariów: 150 godzin.

Grupa docelowa

 • osoby aktywne w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • pedagodzy zatrudnieni na etat i pracujący społecznie,
 • istniejące już zespoły dwu- lub/i trójnarodowe,
 • pracownicy stowarzyszeń, zrzeszeń, szkół i organizacji,
 • migranci i uczniowie szkół zawodowych,
 • studenci i osoby poszukujące pracy zamieszkałe w Polsce, Czechach i Niemczech,
 • osoby, które chcą się dalej kształcić na lidera grup międzykulturowych.

 

Maksymalna wielkość grupy: 24 uczestników.

 

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie. Nie jest wymagana znajomość żadnego języka obcego.

Praktyczny projekt jako element szkolenia

Praktyczny projekt należy zaplanować na co najmniej 3-4 dni. Projekt ten będzie częściowo przygotowywany przez uczestników podczas seminariów, a także pomiędzy nimi. Czas trwania projektu wraz z przygotowaniem, wdrożeniem i jego ewaluacją to również około 150 godzin.

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat „Lidera grupy międzykulturowej” podpisany przez Niemiecko-Polską Współpracę Młodzieży oraz TANDEM – Centrum Koordynacji Niemiecko-Czeskiej Wymiany Młodzieży oraz podmioty prowadzące szkolenie. Oprócz aktywnego udziału we wszystkich seminariach, warunkiem uzyskania certyfikatu jest zaplanowanie, realizacja i ewaluacja własnego projektu.

Prowadzenie seminariów

 • Małgorzata Mocia Woch - liderka grup międzykulturowych, animatorka językowa, pedagog w zakresie pedagogiki dzikiej przyrody, nauczycielka języka polskiego jako języka obcego
 • Martin Benda - lider grup międzykulturowych, animator językowy i tłumacz (CZ), manager projektów
 • Liviana Bath - antropolog społeczny i kulturowy, interdyscyplinarny obszar badawczy zajmujący się płcią kulturową, multiplikator Teatru Uciśnionych, mentorka (pedagogika dzikiej przyrody)

 

Koordynacja i organizacja: Liviana Bath (koordynatorka obszaru pedagogicznego, Lanterna futuri)

Koncepcja* i referent: Frank Rischer (prowadzenie projektu, Lanterna futuri)

 

*Koncepcja opracowana w latach 2004-2012 we współpracy z Anett Quint, Joanną Bojakowska, Hannah-Marią Liedtke, Lenką Hubáčkovą, Wojciechem Staniewskim.

Zgłoszenia i koszt

Opłata za uczestnictwo w całym szkoleniu wynosi:

 • 350 euro dla osób, których miesięczny dochód nie przekracza 750 euro (możliwe raty: 5×70 euro),
 • 500 euro dla osób, których miesięczny dochód mieści się w przedziale od 750 do 1000 euro (możliwe raty: 5×100 euro),
 • 650 euro dla osób, których miesięczny dochód przekracza 1000 euro (możliwe raty: 5×130 euro)

 

Cena ta obejmuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie w miejscach, w których odbywać się będą szkolenia, koszty referentów i tłumaczy, obszerne materiały informacyjne w trzech językach, bilety wstępu do placówek kulturalnych odwiedzanych w czasie wolnym oraz ubezpieczenie.

 

Zgłoszenia online należy przesyłać do 16 grudnia 2018 roku.


© Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży