Menu

„Miejsca Pamięci w Turyngii – wyzwania w polsko-niemieckiej pracy edukacyjnej” - seminarium dla nauczycieli i multplikatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Fundacja Ettersberg - Miejsce Pamięci i Edukacji Andreasstraße we współpracy z Miejscem Pamięci Buchenwald i Europejskim Młodzieżowym Domem Spotkań w Weimarze zaprasza nauczycieli i multiplikatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży na seminarium „Miejsca Pamięci w Turyngii – wyzwania w polsko-niemieckiej pracy edukacyjnej”. Seminarium odbędzie się od 23 do 27 listopada 2019 roku w okolicach Weimaru.

 

Miejsce Pamięci Buchenwald i Miejsce Pamięci i Edukacji Andreasstraße zajmują się upowszechnianiem wiedzy o niemieckich systemach dyktatorskich w XX wieku. Również międzynarodowym grupom oferują różnorodne możliwości do poszerzania wieloperspektywistycznego spojrzenia na historyczne zagadnienia. Rozwijają i organizują polsko-niemieckie programy edukacyjne w zróżnicowanych historycznie miejscach – w byłym obozie koncentracyjnym i byłym areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD. Ich celem jest zainicjowanie wymiany pomiędzy szkolnymi i pozaszkolnymi opiekunami międzynarodowych projektów a pedagogami i ekspertami miejsc pamięci.

Przekraczając granice podejmują analizę historycznych procesów i związków przyczynowo-skutkowych oraz porównują formy politycznego ucisku i prześladowania bez ich bagatelizowania i niwelowania różnic. Ponadto społeczne a zwłaszcza indywidualne zachowania aktorów historii będą ważnym aspektem seminarium.

Grupa docelowa

Seminarium skierowane jest do nauczycieli i multiplikatorów z Polski i Niemiec, którzy realizują polsko-niemieckie wymiany młodzieży.

Tematy i metody

  • dyskusje o historii i teraźniejszości miejsc pamięci (dyktatura narodowego socjalizmu na przykładzie byłego obozu koncentracyjnego Buchenwald oraz dyktatura NRD na przykładzie erfurckiego aresztu śledczego MBP;
  • wspólne, interaktywne zwiedzanie miejsc pamięci z uwzględnieniem różnorodnych historycznych i społeczno-politycznych zagadnień;
  • wypróbowanie w praktyce nowych koncepcji m.in. dydaktyczno-metodycznych form polsko-niemieckiej pracy edukacyjnej;
  • upowszechnianie form pracy edukacyjnej, edukacji muzealnej czy edukacji miejsc pamięci;
  • dyskusje o wyzwaniach w historyczno-politycznej pracy edukacyjnej w Polsce i Niemczech,
  • zapoznanie się z możliwościami dotacji PNWM,
  • rozwój polsko-niemieckich partnerstw.

Termin i miejsce seminarium

  • od 23  do 27 listopada 2019 roku,  Erfurt & Buchenwald (Weimar) | Turyngia

Warunki uczestnictwa

W ramach programu organizatorzy zapewniają koszty zakwaterowania w 2-osobowym pokoju, wyżywienie, program seminarium oraz koszty komunikacji miejskiej. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Koszty podróży

Koszty podróży dla uczestników z Polski będą rozliczane zgodnie z dotacją i kryteriami PNWM po zakończeniu projektu.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiedzią na pytania: Czego oczekują Państwo od seminarium? Jakie są Państwa oczekiwania i cele? Jakimi doświadczeniami chcą się Państwo podzielić podczas seminarium? (odpowiedzi proszę przesłać w języku ojczystym (1000-1500 znaków)) należy przesłać do 31 sierpnia 2019 roku na adres: cebulska@stiftung-ettersberg.de. Bezpośrednio po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo – jeśli nadal będą dostępne miejsca – potwierdzenie uczestnictwa w seminarium. Ilość miejsc jest ograniczona do 20 uczestników.

Język

Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW