Menu

„Obrzędy i zwyczaje w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla nauczycieli z Polski i Niemiec

„Dialog Anna Malinowski” organizuje od 25 do 29 lipca 2018 roku w Karpaczu seminarium specjalistyczne dla nauczycieli zajmujących się międzynarodową wymianą młodzieży. 

Temat seminarium 

Obrzędy i zwyczaje stanowią ważną część każdej kultury. W międzynarodowym spotkaniu młodzieży, w którym dochodzi do konfrontacji z co najmniej jedną obcą kulturą, obrzędy i zwyczaje stanowią bogate źródło wiedzy i pole warsztatowe, dzięki którym można lepiej poznać własną kulturę, kulturę swojego partnera wymiany, poszerzyć swoją wiedzę na temat interkulturowości oraz pogłębić tak ważną umiejętność, jakimi są kompetencje interkulturowe.

 

W jaki sposób wykorzystać obrzędy i zwyczaje danego kraju w ramach wymiany młodzieży? Jak zainteresować młodzież tym tematem? Jakimi metodami i narzędziami pracy posłużyć się, na przykładzie polskiego wesela, w realizacji tego tematu? To tylko niektóre zagadnienia, których odpowiedzi tworzą program planowanego seminarium.

 

Barbara Czajkowska, Leopold Stawarz oraz Anna Malinowski wprowadzą uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w temat seminarium. Gościem będzie również przedstawiciel PNWM z Warszawy, który „z pierwszej ręki” udzieli informacji na temat współpracy z PNWM. 

Grupa docelowa

Zaproszeni są nauczyciele zajmujący się wymianą szkolną, którzy szukają nowych inspiracji i dróg do tworzenia międzynarodowego dialogu. Seminarium prowadzone będzie dwujęzycznie, a zatem znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna.

Informacje organizacyjne

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać mailowo do „Dialog Anna Malinowski” do 22 czerwca 2018 roku.

Koszt udziału w seminarium wynosi 160,00 złotych. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Anna Malinowski

 

tel.: +48 604 621 589

tel/faks: +48 62 747 56 82

 

e-mail: dialogannamalinowski@gmail.com

 

www.dialogmalinowski.edupage.org