Menu

„Odwaga do zmian, odwaga do działania” – nowy cykl szkoleń o transformatywnym uczeniu się

Kreisau-Initiative zaprasza od 5 do 9 września 2018 roku na pierwszy moduł cyklu szkoleń „Odwaga do zmian, odwaga do działania”. Celem szkoleń jest promocja edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR), a w szczególności transformatywnego uczenia się – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech – oraz wspieranie transgranicznej wymiany zawodowej.

Projekt jest skierowany do nauczycieli oraz multiplikatorów działających w obszarze edukacji nieformalnej w Polsce i Niemczech, którzy chcą zajmować się kwestiami globalnych wyzwań i uczenia się w czasach Wielkiej Transformacji. W jaki sposób można przygotować i zachęcić młodych ludzi do podjęcia zrównoważonych działań? Jak przekazywać kompetencje w zakresie świadomego kształtowania siebie i otoczenia oraz zmotywować uczących się do krytycznej refleksji i nieszablonowego myślenia? Gdzie można znaleźć wsparcie w dostosowaniu nowo nabytej wiedzy i umiejętności do wykorzystania w swojej pracy zawodowej? Z kim można dyskutować i dzielić się przemyśleniami w trakcie tego procesu?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uczestnicy będą poszukiwać wspólnie z osobami prowadzącymi podczas trzy- lub czterodniowych spotkań. Poznają metody transformatywnego uczenia się – będą mieli możliwość ich wypróbowania i omówienia. Poza tym uczestnicy wspólnie z osobami prowadzącymi zastanowią się, jak nowo poznane metody wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Osoby biorące udział w szkoleniu mogą wybrać dowolne moduły spośród dziesięciu tematycznych seminariów. W czasie trwania projektu (od jesieni 2018 do wiosny 2020 roku) należy wziąć udział w co najmniej dwóch spotkaniach, co ma posłużyć tworzeniu sieci kontaktów oraz wymianie doświadczeń w zakresie wykorzystywania nowych umiejętności.

*****
Moduł 1
Od wiedzy do działania – wprowadzenie do uczenia się transformatywnego
od 5 do 9 września 2018 roku w Krzyżowej (ok. 60 km od Wrocławia)
*****

Grupa docelowa

Niniejszy cykl szkoleniowy skierowany jest do dwóch grup osób z Niemiec i z Polski: nauczycieli klas 7, 8 oraz szkół ponadpodstawowych, jak również multiplikatorów edukacji pozaszkolnej na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR), uczenia się transformatywnego, edukacji globalnej, edukacji ekologicznej itp. (np. z placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, placówek młodzieżowych). Wymiana doświadczeń i wiedzy w tak interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie umożliwi poszerzenie własnej perspektywy.

Wiedza z zakresu tematyki szkoleń nie jest wymagana.

Sprawy organizacyjne

Projekt odbywać się będzie w językach polskim, niemieckim i angielskim. Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w kombinacji językowej polski-niemiecki.

 

Opłata za dany moduł opiera się na zasadzie solidarności i waha się między 200 a 300 złotych. Cena ta obejmuje koszty programu, noclegu oraz wyżywienia. Uczestnicy sami ponoszą koszty dojazdu. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu.

 

Wykaz modułów, które odbędą się między jesienią 2018 a wiosną 2020 roku

 

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu online.

 

Projekt jest organizowany przez polskie i niemieckie instytucje partnerskie oraz współfinansowany ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW