Menu

Polsko-niemiecko-białoruskie seminarium kontaktowe 2019

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów szkół z Polski, Niemiec i Białorusi, zainteresowanych realizacją trójstronnych wymian szkolnych/pozaszkolnych na seminarium kontaktowe. Seminarium odbędzie się od 6 do 10 października 2019 roku w kompleksie pałacowo-konferencyjnym w Krzyżowej

Cel

Seminarium ma na celu zbudowanie partnerstw między szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi z Polski, Niemiec i Białorusi, wspólne wypracowanie projektów trójstronnej wymiany szkolnej/pozaszkolnej z partnerami z Białorusi, wymianę doświadczeń i doradztwo w zakresie praktycznych oraz organizacyjnych aspektów wymiany szkolnej, zapoznanie z elementami edukacji globalnej oraz międzykulturowej podczas realizacji wymiany.

Tematy

 • edukacja globalna i międzykulturowa podczas wymian,
 • proces grupowy w czasie wymiany,
 • metody aktywizujące,
 • animacje językowe,
 • giełda partnerów,
 • planowanie wspólnych projektów na najbliższy rok,
 • procedura składania wnioskować w PNWM,
 • jakie są inne źródła finansowania.

Metody

 • praca metodami edukacji pozaformalnej,
 • doświadczenie wymiany i procesu grupowego, aby odczuć korzyści płynące z tego procesu edukacyjnego,
 • praca w małych grupach,
 • zajęcia praktyczne i warsztaty tematyczne prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych

Grupa docelowa

Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy oraz multiplikatorzy ze szkół chcący nawiązać nowe partnerstwa i realizować wymianę szkolną z partnerami z Białorusi.

Sprawy organizacyjne

Seminarium odbędzie się w języku polskim, niemieckim oraz rosyjskim, nie jest wymagana znajomość j. angielskiego. Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do 1 września 2019 roku. (Uwaga: Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń nabór uczestników z Białorusi został już zakończony.) 

 

Opłata dla uczestników z Białorusi wynosi 80 złotych, z Polski 180 złotych oraz z Niemiec 60 euro.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW