Menu

Polsko-niemiecko-francuskie szkolenie dla animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży

Instytut Studiów Interkulturowych i Europejskich „Europa Direkt e. V.“ oraz Fundacja św. Jadwigi w Morawie zapraszają na polsko-niemiecko-francuskie szkolenie dla animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży. Pierwsza część szkolenia odbędzie się od 22 do 27 marca 2019 roku w Görlitz (Niemcy).

 

Szkolenie składa się z trzech modułów teoretycznych i jednego modułu praktycznego. Adresatami oferty są młodzi ludzie obecnie zaangażowani lub chcący zająć się organizowaniem i prowadzeniem międzykulturowych spotkań młodzieży.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich otwartych na inne kultury i nowe doświadczenia, interesujących się zagadnieniami edukacji międzykulturowej, rozwijaniem społeczeństwa demokratycznego oraz szukających możliwości zarobkowania w ramach projektów wymiany międzynarodowej.

Umiejętności metodyczne i wiedza zdobyta w trakcie szkolenia umożliwią koordynowanie spotkań młodzieży z grupami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, a uzyskany certyfikat będzie potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w charakterze animatora międzykulturowych spotkań młodzieży.

Cykl oferowanych przez modułów szkoleniowych zakończy się tygodniową praktyką w ramach jednego z projektów realizowanych przez organizatorów lub przez ich parterów! 

Poszczególne moduły odbędą się: 

 • Moduł 1: od 22 do 27 marca 2019 roku w Görlitz (Niemcy),
 • Moduł 2: od 13 do 18 listopada 2019 roku we Graçay (Francja)
 • Moduł 3: od 26 lutego do 2 marca 2020 roku w Morawie (Polska)

Certyfikat Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży (DFJW)

Szkolenie odpowiada standardom umożliwiającym przyznanie jego absolwentom certyfikatu dla animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży. Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez gremium składające się z władz OFAJ/DFJW oraz przedstawicieli niemieckich i francuskich organizacji, działających w kontekście projektów międzykulturowych. Uzyskany certyfikat umożliwia podjęcie pracy w roli animatora w ramach projektów organizowanych przez stowarzyszenie organizatora bądź inne podmioty działające w dziedzinie edukacji nieformalnej / projektów międzykulturowych.

Tematyka

W ramach szkolenia omównione zostaną następujące zagadnienia/bloki tematyczne:

 • wprowadzenie do tematyki i metodyki edukacji międzykulturowej podczas bilateralnych i trilateralnych spotkań młodzieży,
 • rola różnych płaszczyzn komunikacyjnych oraz formy komunikacji niewerbalnej,
 • warsztaty metodyczne z zakresu: inicjowania spotkania i poznawania się uczestników, animacji językowej i dynamiki grupy, pedagogiki przeżyć, poznawania otoczenia, rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania świadomości demokratycznej,
 • aspekty kulturowe oraz realia pracy z młodzieżą w Niemczech, w Polsce i we Francji,
 • rola stereotypów i uprzedzeń w interakcjach z drugim człowiekiem,
 • praca zespołowa oraz zarządzanie czasem,
 • rola tłumacza oraz metody pośrednictwa językowego,
 • elementy spotkania międzykulturowego oraz konstruowanie programu zgodnie z teorią dynamiki grupy.

Sprawy organizacyjne

Koszt udziału w każdym z modułów teoretycznych szkolenia wynosi 50 Euro. Cena ta obejmuje: koszty prowadzenia szkolenia przez międzynarodowy zespół trenerów/tłumaczy, zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem, koszty pedagogiczne, materiały, program towarzyszący, bilety wstępu etc.

Uczestnicy z Polski otrzymają dofinansowanie kosztów podróży na szkolenie w Görlitz i Graçay wg stawek Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży (odległość w km w jedną stronę x 0,12 euro).

 

Pisemne zgłoszenia wraz z opisem doświadczenia w pracy z młodzieżą należy kierować na adres:

marzena.szwegler@morawa.org.

 

Wymagana bardzo dobra znajomość j. niemieckiego lub francuskiego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Niemiecko-Francuską Współpracę Młodzieży.

 

 

 

 

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Kontakt

 

Marzena Szwegler

 

e-mail: marzena.szwegler@morawa.org